„Horizontas 2020“ parama inovacijoms

iwqh3c324

Enterprise Europe Network vaidmuo remiant inovacijas stipriai išaugs, jei Europos Sąjungos Taryba ir Parlamentas priims dabartinius pasiūlymus dėl „Horizontas 2020“ ir COSME programų. Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas kartu su Mokslinių tyrimų generaliniu direktoratu surengė seminarus, kurie buvo skirti pradėti diskusiją apie konkretų inovacijų paramos veiksmų pobūdį, ypač mentorystės ir koučingo metodus.
Programa „Horizontas 2020“ bei jos priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) siūlo radikalius MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo pokyčius – pereinama nuo „mokslas su MVĮ“ prie „MVĮ su mokslu“, apima visą inovacijų ciklą nuo idėjos iki rinkos, ir atsiranda pavienių įmonių finansavimo galimybė. Finansuojama iš socialinių iššūkių MVĮ priemonė veiks iš apačios į viršų principu: MVĮ galės siūlyti bet kokias, jų manymu tinkamas, mokslinių tyrimų temas, jei jos bus susijusios su socialiniais iššūkiais. MVĮ rėmimui skirti beveik 7 mlrd. eurų iš socialinių iššūkių ir pramonės/pažangiųjų technologijų biudžeto įskaitant bendradarbiavimo moksliniuose tyrimuose priemones, kurių nemaža dalis (nėra nustatytos fiksuotos sumos) bus skirta MVĮ priemonei. Be to, atskira biudžeto eilute bus skirta 619 mln. eurų finansuoti panašias į „Eurostars“ ir inovacinių gebėjimų formavimo bei kitas, Enterprise Europe Network inovacijų rėmimo veiklas.
MVĮ priemonė numato tris pakopas, būdingas mokslinių tyrimų projektams:

  • Idėjos ir galimybių įvertinimas: apytiksliai 6 mėn., finansavimas nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. eurų
  • Demonstracinė veikla, pateikimo rinkai pirmąjį kartą, MTTP: iki 2 metų, finansavimas tarp 1 mln. ir 1,5 mln. eurų
  • Komercializacija: tiesioginio finansavimo nėra, tačiau teikiamos rėmimo paslaugos, apimančios finansavimo šaltinių ir rinkų atvėrimą.
Numatomas didelis atsisakymų dalyvauti lygis tarp pirmos ir antros pakopos: galimybių studijos gali atskleisti, kad nėra mokslinių tyrimų būtinybės (t.y. rinkoje jau yra sprendimas) arba kad ES programa nėra tinkamas sprendimas įmonei. Tikslas yra atrinkti tinkamiausius esminiam MTTP finansavimui pagal programą „Horizontas 2020“, o ne būtinai pritraukti kuo daugiau įmonių į antrą pakopą.
Daugeliui MVĮ, siekiančių dalyvauti programoje „Horizontas 2020“, reikės mentorystės ir koučingo paramos (mentorystė – pagalba klientams vykdant ES projektus, teikiant pasiūlymus, ataskaitas ir t.t.; koučingas – ilgalaikė strateginė ir intensyvi pagalba MVĮ siekiant geriausiai panaudoti mokslinių tyrimų ir inovacijų galimybes – apima inovacijų vadybą, inovacijų strategijas ir t.t.).
Nors daugelis koučingo veiklų bus koncentruojamos į dalyvavimą MVĮ priemonėje, tai tinka ne tik šiam atvejui. Koučingas gali būti naudojamas ir kaip ilgalaikė, strateginė parama inovacijoms ir inovacijų vadybai arba įsitraukimas į bendrą ES remiamą mokslinį tyrimą, dalyvavimas „Eurostars“ programoje ar novatoriškuose viešuosiuose pirkimuose ir t.t. Nors negalima daryti jokių išankstinių išvadų, Enterprise Europe Network aiškiai minimas, kaip potencialus paslaugų teikėjas programoje „Horizontas 2020“, ir todėl pretenduoja teikti kai kurias mentorystės ir koučingo paslaugas.
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas