Paslaugos

Teikiame informaciją ir konsultuojame šiais klausimais:

Norintys pasinaudoti teikiamomis informacijos ir konsultacijų paslaugomis kviečiami:

Padedame surasti partnerius

Siekdami padėti Lietuvos įmonėms plėtoti savo verslą, teikiame tarptautinių partnerių paieškos paslaugas. Sėkmingą partnerių paiešką užtikrina, tai, kad Enterprise Europe Network veikia daugiau nei 50 šalių. Tinkle dirba apie 6000 profesionalų, kurie išmano vietines rinkas ir pažįsta regione veikiančias įmones.

Pagal siekiamos partnerystės pobūdį yra skiriamos dvi partnerių paieškos rūšys:

Partnerių paiešką bendrai veiklai ar technologiniam bendradarbiavimui galima vykdyti Lietuvoje arba užsienyje vykstančiuose renginiuose. Šie renginiai būna įvairių tipų: verslo kontaktų renginiai, technologijų partnerystės renginiai, verslo misijos ar technologijų misijos. Daugiau informacijos apie šiuo metu organizuojamus renginius rasite rubrikoje: Renginiai


Europos Komisijos ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimas

Vienas iš Enterprise Europe Network uždavinių užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygas, mažinamos biurokratines kliūtis ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informacija bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais:

  • SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti informaciją apie joms nepalankius, verslą varžančius ES teisės aktus bei jų poveikį.
  • EK viešosios konsultacijos – Lietuvos įmonės kviečiamos pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų verslo ES temų EK Įmonių ir pramonės generalinio direktorato paskelbtų viešų konsultacijų metu.
  • SME panels (liet. smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė apie ES teisės aktus / iniciatyvas / reglamentavimą ES vidaus rinkoje) – Lietuvos įmonės kviečiamos aktyviai išsakyti savo poziciją dėl planuojamų priimti ES teisės aktų bei jų poveikio verslui.

Daugiau informacijos apie Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija gali suteikti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.