Šiame žinyne pateikiama informacija apie verslo sąlygas Europos Sąjungoje: teisės aktus, paramos programas, vidaus rinką, leidinius.

Žinyno turinys:

Europos Sąjungos verslo teisės aktai
Paramos programos verslui
Europos Sąjungos verslo leidinių biblioteka
Europos Sąjungos vidaus rinka
Metodinė informacija ir leidiniai
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus.