Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, kurio tikslas – skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose

Siekiant stiprinti verslo pozicijas tarptautinėse vertės grandinėse, bus skatinama MVĮ tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus. Pagal paskelbtą kvietimą „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ (poveiklės – „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus (Sostinės regionas) ir „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) yra tinkamas mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas ir Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) tarptautiniuose MTEPI tinklaveikos renginiuose.

Išsami informacija pateikiama Enterprise Europe Network Lietuva konsorciumo tinklalapyje: https://eenlietuva.eu/inoconnect/

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra organizuoja mokymus pareiškėjams:

„Kvietimas InoConnect“

Virtualus renginys 2023-03-14 d. 10:00 – 11:00

Registracija: https://2021.esinvesticijos.lt/renginiai/mokymai-pareiskejams-kvietimas-inoconnect

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Enterprise Europe Network renginiuose.