Europos Komisijos konsultacija su įmonėmis dėl pavėluotų mokėjimų

Šios konsultacijos vykdomos atliekant tyrimą „Atsakingos mokėjimo kultūros kūrimas ES. Pavėluotų mokėjimų direktyvos (2011/7/ES) veiksmingumo didinimas“. Tyrimu, kurio ėmėsi Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, siekiama nustatyti priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias mokėjimų vėlavimui ir sumažintas jo poveikis.

Konsultacijų tikslas – surinkti informaciją, susijusią su keturiais aspektais: I) pagrindinėmis įmonių nustatytomis mokėjimo sąlygomis; II) įmonių patirtimi, susijusia su nesąžininga mokėjimo praktika; III) įmonių ginčų dėl mokėjimų vėlavimo sprendimo tvarka; IV) įmonių nuomone apie galimas kovos su mokėjimų vėlavimu politikos priemones.

Konsultacijos skirtos bet kurio sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tačiau dėmesys sutelkiamas tik į mokėjimo sąlygas įmonių tarpusavio (B2B) sandoriuose. Todėl mažmeniniai prekybininkai ir įmonės, daugiausia tiesiogiai bendradarbiaujančios su vartotojais ir (arba) viešojo administravimo institucijomis, konsultacijose nedalyvauja.

Kviečiame užpildyti klausimyną ir iki š. m. spalio 12 d. atsiųsti:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. tel. (8 687) 36 240 (Daiva Vyšniauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

Maloniai kviečiame dalyvauti!