Kviečiame įmones ruoštis aplinkosaugos projektų finansavimui skirtų paraiškų teikimui

LIFE (l’instrument financier pour l’environnement)­ – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė. Pagal LIFE programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo įmonės ir organizacijos. LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.

LIFE programos kvietimą 2020 metais planuojama paskelbti balandžio 2 d. Tada bus pateikta išsami kvietimo informacija: koncepcijų ir paraiškų teikimo terminai, atnaujintos gairės pareiškėjams, prioritetinės veiksmų sritys Klimato paprogramės projektams.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams bus skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas – iki 40 proc.) visų projekto išlaidų. Bet kuriuo Bendrojo finansavimo atveju kiekvienas paramos gavėjas privalo savo lėšomis prisidėti prie LIFE projekto finansavimo.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Sprendimą dėl LIFE projektų finansavimo Europos Sąjungos LIFE programos lėšomis priima Europos Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra (EASME).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudaro sutartis su LIFE projektų vykdytojais dėl bendrojo finansavimo lėšų, kurias iš Lietuvos Respublikos biudžeto jiems skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

2020 metais LIFE informacinė diena Vilniuje vyks balandžio 23 dieną. Informacija apie renginį pateikiama tinklalapyje: http://lifeprojektai.lt/renginiai/life-informacine-diena-vilniuje/

LIFE informacinė diena Briuselyje 2020 m. vyks balandžio 30 d. Registruotis galima tinklalapyje: https://eu-life-2020.b2match.io/home

Išsamesnė informacija apie LIFE programą: http://lifeprojektai.lt/

Oficiali LIFE programos svetainė anglų kalba: https://ec.europa.eu/easme/en/life