Padidinus finansavimą pernai pavyzdinėje ES švietimo ir mokymo programoje dalyvavo daugiau studentų nei kada nors anksčiau.   2008-2009 m. ES stipendiją studijoms arba stažuotėms užsienyje gavo beveik 200 000 studentų - 8,7 % daugiau negu per ankstesnį finansavimo laikotarpį.   Programos "Erasmus" biudžetą padidinus 12 % smarkiai padidėjęs dalyvių skaičius rodo, kad studentai mielai naudojasi jiems teikiamomis galimybėmis. Padidėjo ir vidutinė mėnesinė stipendija (dabar - 272 eurai), taigi studentai gyvenimui gauna šiek tiek daugiau pinigų nei anksčiau.   "Erasmus" - viena iš populiariausių ES programų. Joje

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato B direktoratas (Vartotojų politika) pradeda viešąsias konsultacijas dėl Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EC (toliau vadinama – BGSD) peržiūrėjimo. Šios konsultacijos tikslas – surinkti nuomones ir informaciją apie įvairias BGSD taikymo problemas ir įvertinti Komisijos numatytus veiksmus. Konsultacija apima standartizavimo procedūros, numatytos BGSD, klausimus, skirtingų vartojimo gaminių saugos vertinimų suderinimą, rinkos priežiūros sistemą ir suderinimą su laisvo  prekių judėjimo paketu ir t.t. Išsamesnę informaciją galite rasti pridedamame dokumente: „Numatytų veiksmų, skirtų pagerinti ES bendrąjį gaminių saugos