Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos sėkmės istorija

 

1996 metais įkurta Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmones, verslo įstaigas, paslaugų ir konsultacines firmas. Asociacija jau daugelį metų bendradarbiauja su Lietuvos inovacijų centru ir jame veikiančiu Enterprise Europe Network (EEN), palaiko glaudžius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis, siekiant aprūpinti savo narius reikiama aktualia informacija.

Enterprise Europe Network yra didžiausias Europoje vieno langelio principu veikiantis verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 60 šalių. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias nemokamas paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas. Taip pat informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus.

Abi organizacijas sieja daug bendrų veiklos sričių, todėl bendradarbiaujant pasiekiama ir naudingų rezultatų.

Enterprise Europe Network padeda įmonėms rasti bendradarbiavimo partnerių užsienyje organizuojant verslo misijas ir tarptautinius verslo kontaktų renginius, o vienas iš pagrindinių Asociacijos tikslų yra bendro narių dalyvavimo verslo misijose, mugėse ir parodose organizavimas. “Nuolat ieškome įvairių galimybių organizuoti renginius užsienio šalyse, kurie atlieptų narių poreikius. Atlikus poreikių analizę buvo nustatyta, kad aprangos ir tekstilės įmonėms aktuali Moldovos rinka. Kadangi žinojome, kad Enterprise Europe Network turi partnerius Moldovoje, paprašėme padėti organizuoti verslo misiją”, – teigia Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdančioji direktorė Ramunė Gumbaragienė. 2021 m. lapkričio 15-19 dienomis Enterprise Europe Network organizavo Lietuvos drabužių ir tekstilės pramonės įmonių misiją į Moldovos Respubliką, kurioje dalyvavo ir Vilniaus pramonės ir verslo asociacija bei jos nariai. Verslo misijos metu vyko abiejų šalių įmonių pristatymai, daugiau nei 30 individualių B2B susitikimų.

Susitikimų metu užmegztos pažintys tarp dviejų šalių organizacijų peraugo į bendradarbiavimą ir buvo pasirašyta bendradarbiavimo susitarimas tarp Moldovos technologijų perdavimo tinklo ir Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, kuris numato bendras veiklas tarp organizacijų ir jų narių, įskaitant ir bendrų paraiškų teikimą tarptautiniams projektams.

EEN vieno langelio principu taip pat teikia įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją ir konsultacijas, padeda įmonėms rasti partnerius paraiškų teikimui tarptautiniams mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektams, įgyvendina įvairias priemones, skatinančias tarptautinį ir inovatyvų verslą, todėl informuoja savo klientus apie naujas iniciatyvas ir kvietimus teikti paraiškas.

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, šiuo metu yra Agro Space Skaitmeninių Inovacijų Centras ir Žiedinės Ekonomikos Klasteris, o konsultuojantis su Enterprise Europe Network ekspertais, kartu su partneriais pateikė paraišką tapti Europos skaitmeninių inovacijų centru, kuris praėjo atranką ir gavo ES finansavimą.

“Labai džiaugiamės ilgalaikiu bendradarbiavimu su Lietuvos inovacijų centru ir jame veikiančiu Enterprise Europe Network bei tikimės toliau kartu įgyvendinti bendras inovacijų ir tarptautinės plėtros iniciatyvas, kurios padėtų mūsų nariams tapti konkurencingesniais, tvaresniais ir atsparesniais iššūkiams bei pasiūlyti naujoviškus sprendimus tarptautinėje rinkoje”, – sako Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdančioji direktorė Ramunė Gumbaragienė.