Viešos konsultacijos dėl galimų mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių poveikio aplinkai reglamentavimo priemonių

2020 m. ES priėmė naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriuo siekiama padėti įgyvendinti Europos žaliąjį kursą. Veiksmų plane išdėstytos iniciatyvos apima visą produkto gyvavimo ciklą ir jomis siekiama užtikrinti, kad panaudoti ištekliai išliktų ES ekonomikoje kuo ilgiau. Jose nustatytos naujos mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių projektavimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti efektyvų išteklių naudojimą (žiediškumą).

Atitinkami teisės aktai bus grindžiami dviem ES teisės aktais, kuriais:

– reglamentuojamas ekologinis projektavimas, skatinama užtikrinti gaminių patvarumą, galimybę juos taisyti ir perdirbti;
– reglamentuojamas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas, skatinamas gaminių energijos vartojimo efektyvumas.

Dėl plačiai paplitusio ir vis dažnesnio naudojimosi mobiliaisiais (ypač išmaniaisiais) telefonais ir planšetiniais kompiuteriais kyla naujų problemų, pavyzdžiui:

– ilgainiui didėjant šių prietaisų funkcionalumui, didėjo jų galingumo, atmintinės talpos ir medžiagų, reikalingų jiems gaminti, paklausa. Nors naudojami labai maži tų medžiagų kiekiai, kai kurios iš jų (pvz., svarbiausios žaliavos, kaip antai tantalas ir volframas) kelia visuotinį susirūpinimą dėl jų socialinio, ekonominio ir geopolitinio poveikio;
– pasibaigus naudojimo trukmei, išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai paprastai lieka nenaudojami namuose. Taip švaistomi ištekliai, nes prietaisai ir medžiagos, iš kurių jie pagaminti, taikant tinkamus procesus galėtų būti pakartotinai naudojami, perdirbami ir (arba) regeneruojami;
– išmaniuosius telefonus naudotojai vidutiniškai keičia kas 2-3 metus, nes jų naudojimo trukmė priklauso nuo šių veiksnių:
1. naudotojo noro įsigyti naują modelį/programinę įrangą (nesusiję su prietaiso gedimu);
2. (ribotų) galimybių gauti dažniausiai sugadinamas atsargines dalis (ekraną, bateriją, kartais nugarėlės dangtį);
3. (ribotų) galimybių atsisiųsti atnaujintas operacinės sistemos, aparatinės programinės arba programinės įrangos versijas;
4. taisymo kainos ir sudėtingumo;
5. ilgainiui sumažėjusio baterijos patvarumo. Baterija ilgiau lieka įkrauta, t. y. jos energinis naudingumas ir energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis, jei ji įkraunama rečiau ir turi ilgesnį gyvavimo ciklą (bendrą įkrovos ciklų skaičių).

Dviem naujomis Komisijos iniciatyvomis[1] siekiama padidinti mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumą ir pagerinti jų medžiagų naudojimo efektyvumą (t. y. užtikrinti, kad jie būtų patvaresni ir per anksti nenusidėvėtų). Taip šie prietaisai mažiau kenks aplinkai, o kartu bus užtikrinama, kad jie tebegalėtų laisvai judėti bendrojoje rinkoje.

Nustatytos galimo reglamentavimo sritys[2] visų pirma yra susijusios su šiais aspektais:

– atsparumu netyčia numetus;
– apsauga nuo vandens ir dulkių;
– baterijų prieinamumu ir ilgaamžiškumu;
– programinės įrangos / aparatinės programinės įrangos / operacinės sistemos naujinių prieinamumu;
– gaminio patvarumu;
– galimybe gaminį išardyti;
– galimybe gauti atsarginių dalių;
– duomenų ištrynimo ir perdavimo funkcijomis;
– atitinkama informacija naudotojams, taisytojams ir perdirbėjams.

 

Apie šias viešas konsultacijas

Šiomis atviromis viešomis konsultacijomis siekiama išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių naudotojams ir suinteresuotiesiems subjektams, veikiantiems visose vertės grandinės srityse (pirminės įrangos gamintojams, sudedamųjų dalių tiekėjams, naudotojams, taisytojams, perdirbėjams ir t. t.), suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę apie tai, kaip geriausia spręsti pirmiau nurodytus politikos uždavinius, ir suteikti atitinkamą informaciją.

Jūsų atsiliepimai kartu su įrodymais, gautais iš įvairių šaltinių, įskaitant dokumentų ir duomenų analizę bei kitas konsultacijas, padės atlikti geriausio galimo politinio atsako analizę.

Pirmiausia klausimyne renkama informacija apie jus, respondentą. Tada jis suskirstomas į du skirsnius: apie išmaniuosius telefonus ir apie planšetinius kompiuterius, nes numatoma, kad šių dviejų kategorijų gaminių poveikis aplinkai bus didžiausias, palyginti su panašių kategorijų gaminiais, pvz., neišmaniaisiais ar belaidžiais telefonais. Galite atsakyti į vieno ar abiejų šių skirsnių klausimus. Kiekvienam skirsniui turėtų užtekti apie 15-20 minučių. Taip pat galite pridėti pozicijos dokumentus ir (arba) dokumentus savo nuomonei pagrįsti.

Klausimyną galite užpildyti:

– kaip galutinis naudotojas (t. y. atsakyti į klausimus, pagrįstus jūsų kaip naudotojo patirtimi, pvz., kiek laiko naudojote savo paskutinį išmanųjį telefoną?) arba
– žvelgiant visos rinkos mastu (t. y. atsakyti į klausimus, pagrįstus jūsų rinkos supratimu, pvz., koks, jūsų vertinimu, yra vidutinis per pastaruosius dvejus metus pagaminto išmaniojo telefono eksploatacijos laikas?).

 

Klausimyną rasite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/opcsmartphones2021

Konsultacija vyksta iki š. m. rugpjūčio 23 dienos.