Vienas Europos Sąjungos prioritetų – atgaivinti ekonomiką

Ekonomiką gaivinti ir kurti darbo vietas numatoma geriau valdant ekonomiką, teikiant naują pagalbą Graikijai, reformuojant bankų sektorių ir kitomis priemonėmis.
Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso paragino Europos Sąjungos (ES) vadovus nedelsiant susitarti dėl ekonomikos gaivinimo skatinimo ir viešojo sektoriaus išlaidų kontrolės priemonių. Jis taip pat pabrėžė, kad būtina parengti naują pagalbos Graikijai programą ir toliau reformuoti bankų sektorių.
Priemonėmis visų pirma siekiama:
  • gerinti ekonomikos valdymą – susitarus dėl pasiūlymų paketo  būtų geriau kontroliuojama fiskalinė politika, būtų lengviau valdyti valstybės skolą ir gerinti fiskalinį tvarumą;
  • padidinti euro zonos pagalbos fondą, skirtą padėti finansinių sunkumų patiriančioms šalims – vyriausybės turėtų vykdyti liepos 21 d.susitarimą ir priimti reikalingus įstatymus, kad fondas taptų nuolatiniu pagalbos mechanizmu, skirtu finansinėms krizėms įveikti;
  • padėti Graikijai – rengiama nauja pagalbos programa, įtraukiant ir privatųjį sektorių. Liepos mėnesį sudaryta darbo grupė ieško kelių, kaip padidinti investicijas šioje šalyje naudojant ES regioninius fondus;
  • reformuoti ES bankų sektorių – siūloma gerinti finansinių priemonių (pvz., derivatyvų) priežiūrą, griežtinti prekybos naudojantis nevieša informacija ir manipuliavimu rinka taisykles, nustatyti tvarką, kaip turi būti elgiamasi su bankrutuojančiais bankais.
Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, kad Europa ėmėsi ryžtingų bankų kapitalo restruktūrizavimo priemonių. Šalys verčia finansinių sunkumų patiriančius bankus griežtinti savo finansinės veiklos kontrolę, atsižvelgiant į liepos mėnesį atlikto likvidumo tikrinimorezultatus.
Visuotiniai veiksmai
Per lapkričio 3 ir 4 dienomis Kanuose vyksiantį G20 susitikimą ES pasiūlys įvesti europinį finansinių sandorių mokestį. Šis mokestis padės finansuoti siūlomą 2014-2020 m. ES biudžetą, kuriuo ketinama skatinti investicijas į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.
Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė, kad ES ir toliau atliks svarbų vaidmenį teikiant būtiną humanitarinę pagalbą Libijai ir remiant šios šalies perėjimą į demokratinę santvarką.

Daugiau apie Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pranešimą.

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas