Verslas vis aktyviau naudojasi greitu dokumentų pateikimo būdu licencijoms gauti

Daugiau kaip 120 tūkstančių žmonių, ieškančių tiesesnio kelio, kaip organizuoti savo verslą, 2010-2011 m. naudojosi vieninga verslo konsultavimo interneto svetaine www.verslovartai.lt. Dauguma jų domėjosi informacija apie konkrečias licencijas. Kiti verslininkai pildė specialius klausimynus, padedančius nustatyti, kokių reikia licencijų ir kokie keliami reikalavimai, norint atidaryti maisto prekių parduotuvę, kirpyklą ar drabužių parduotuvę. Statistika rodo, kad verslininkai vis labiau linkę elektroniniu būdu pateikti visus reikiamus dokumentus konkrečiai licencijai gauti.
Tokie duomenys pateikti šiandien vykusiame Vyriausybės posėdyje, kur buvo pritarta Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės, kūrusios Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, ataskaitai. Ji taip pat parodė, kad per svetainėje www.verslovartai.lt integruotą specialią Pranešimų dėžutę konkrečioms licencijoms gauti, verslininkai išsiuntė daugiau kaip pusketvirto šimto laiškų institucijoms. Dar tiek pat elektroninių paklausimų jie pateikė svetainę administruojančiai viešajai įstaigai „Versli Lietuva“.
2009 m. pavasarį veiklą pradėjusi darbo grupė užtikrino reikiamų teisinių, organizacinių ir technologinių sąlygų sukūrimą, siekiant įsteigti Lietuvoje vieno langelio principu veikiantį Kontaktinį centrą. Įgyvendinant Paslaugų direktyvos nuostatas, kontaktiniai centrai turėjo būti įsteigti visose ES valstybėse narėse.
Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (toliau – PGKC), kuris veikia Viešojoje įstaigoje „Versli Lietuva“, buvo įsteigtas 2009 m. gruodžio 28 d., įgyvendinant ES Paslaugų direktyvą bei ES Gaminių (abipusio pripažinimo) reglamentą.
PGKC interneto svetainėje www.verslovartai.lt verslininkai, neklaidžiodami po daugybę institucijų, vienoje vietoje gali gauti informaciją ir konsultacijas apie vienai ar kitai ekonominei veiklai Lietuvoje reikalingus leidimus, licencijas ar taikomus kitokius reikalavimus. Verslininkai, norintys parduoti savo gaminius kitoje ES šalyje, Kontaktinio centro pagalba gali gauti informaciją apie gaminiams, kuriems netaikomi bendri ES teisės aktai, taikomus nacionalinius reikalavimus.
PGKC portale „Verslo vartai“ pateikiama aktuali informacija verslui, teikiant paslaugas ir užsiimant prekyba gaminiais Lietuvoje. Portale sukurta saugi Pranešimų dėžutė, kuri suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus ir dokumentus, reikalingus norint gauti leidimą paslaugų veiklos vykdymui. Verslininkas gali saugiai ir paprastai identifikuotis sistemoje turėdamas elektroninės bankininkystės duomenis arba naudojantis asmens tapatybės kortele. Žinoma, siunčiant elektroninius dokumentus institucijai, verslininkui prireiks elektroninio parašo.
PGKC priklauso bendram ES valstybių kontaktinių centrų tinklui EUGO, kuris jungia 27 ES valstybes bei Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos kontaktinius centrus. Tokiu būdu PGKC padeda Lietuvos verslininkams, planuojant savo verslo plėtrą į kitas ES valstybes.

 

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas