Verslas raginamas teikti paraiškas pagal klasterių priemones

Ūkio ministerija svarsto galimybę nutraukti Europos Sąjungos (ES) paramos priemones, skirtas klasterių plėtrai ir lėšas perskirstyti labiau verslui reikalingoms paramos priemonėms.
Stabdyti paraiškų priėmimą pagal priemones „Inoklaster LT+“ ir „Inoklaster LT“ Ūkio ministerija planuoja jau gegužės mėnesį dėl mažo verslo susidomėjimo šiomis priemonėmis.
„Norintys telktis į klasterius ir juose plėtoti verslą dar gali gauti ES paramą, jei suskubs tai padaryti iki gegužės. Nesinaudodami šia parama ir verslas, ir mes rizikuojame, kad ES lėšos, skirtos šiam tikslui, gali būti nepanaudotos“, – sako ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas. Pasak jo, nutarus stabdyti kvietimus, nepanaudotos lėšos greičiausiai bus perskirstytos kitoms, populiaresnėms ES struktūrinės paramos priemonėms.

Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones „Inoklaster LT+“ ir „Inoklaster LT“ buvo paskelbti 2009 m. birželio mėn. Šių priemonių tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.
Iki šiol pagal priemonę „Inoklaster LT+“ sulaukta 3 paraiškų, pagal priemonę „Inoklaster LT“ gautos 7 paraiškos. Sutartys pasirašytos dėl 3 projektų įgyvendinimo.
Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ finansuojamos klasterio koordinatoriaus investicijos, susijusios su klasterio mokymo ir tyrimų centro, bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūra. Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ numatyta skirti 160,304 mln. litų ES struktūrinės paramos.
Priemonės „Inoklaster LT“ lėšomis finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu, klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu, klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar administravimu, mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu, siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis ir patirtimi. Pagal priemonę „Inoklaster LT“ numatyta paskirstyti 26,703 mln. litų ES struktūrinės paramos lėšų.
Daugiau informacijos apie šias priemones galite rasti interneto svetainėse www.ukmin.lt, www.esparama.lt ir www.lvpa.lt.

Šaltinis: www.ukmin.lt

Informaciją pateikė:

Marijus Muralis

Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas