Trečiųjų šalių dalyvavimo ES viešuosiuose pirkimuose reglamentavimas

Europos Komisija konsultuojasi su verslu, valdžios institucijomis ir pilietine visuomene visose valstybėse narėse dėl jų nuomonės – ar ES turėtų reglamentuoti užsienio prekių, paslaugų ir šalių dalyvavimą savo viešų pirkimų rinkoje.
ES viešųjų pirkimų rinkos visada buvo labai atviros, o daug trečiųjų šalių nenoriai atveria savo rinkas tarptautinei konkurencijai, ribodamos verslo galimybes Europos įmonėms.
Konsultacijos papildys Komisijos poveikio vertinimą, kuris tiria didesnės pusiausvyros pasiekimo galimybes dalyvaujant viešųjų pirkimų rinkoje. Rezultatai suformuos galimas proporcingas, nuoseklias ir veiksmingas teisines priemones siūlomas kuriant vienodas sąlygas ES rinkoje ir stiprinant ES pozicijas derybose dėl Europos įmonių patekimo į trečiųjų šalių rinkas.
Konsultacija vykdoma naudojant tiesioginio režimo klausimyną iki 2011 m. rugpjūčio 8 d.
Konsultacijos dokumentus rasite:
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas