Transporto priemonių registravimo ES palengvinimas

Bendroji Europos rinka davė daug naudos tiek verslo atstovams, tiek vartotojams. Deja kliūčių vis dar yra. Viena iš tokių kliūčių yra transporto priemonių registracija, kai ta priemonė jau buvo registruota kitoje ES šalyje.
Pagal dabar galiojančią tvarką, nusipirkus transporto priemonę kitoje ES šalyje arba ją perregistruojant į kitą šalį, verslo atstovai arba paprasti piliečiai susiduria su perregistravimo formalumų  nepatogumais, blankų pildymu ir galimai dvigubu apmokestinimu. Visa tai yra dėl to, kad nacionalinė teisė šiuo klausimu tarp šalių narių nėra harmonizuota. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių kyla ginčų, yra reikalavimas turėti nacionalinį sertifikatą, kuris patvirtintų transporto priemonės registracijos kitoje šalyje faktą. Šis reikalavimas yra vienas iš dažniausiai aptariamų klausimų Europos Teisingumo Teisme.
Kaip viena iš strateginės ES iniciatyvos, bendrosios rinkos kūrimo, priemonių Europos 2020 strategijoje yra įtrauktas ir automobilių registracijos ES šalyse palengvinimas. Europos Komisija atliko viešąją apklausą ir dabar remdamasi gautais rezultatais bei šios srities ekspertų vertinimais sieks patobulinti egzistuojančią sistemą. Tam, kad pasiekti efektyvesnę sistemą, bus atliekami tokie veiksmai:
• Pagerinti egzistuojančius ES teisės aktus sukuriant papildomas gaires bei palengvinant administravimą.
• Transporto priemonių registracija užsiimančių įmonių savaiminis reguliavimasis pasitelkiant bendras registracijos formas visose šalyse narėse.
• Egzistuojančių teisės aktų papildymas, kurie reglamentuoja transporto priemonių identifikavimą, arba naujų sukūrimas. Europos registracinio sertifikato sukūrimas ir įteisinimas nacionalinėje teisėje.
Daugiau informacijos žr.:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas