Kviečiame teikti paraiškas ir pasinaudoti skiriamu finansavimu. Prie kiekvieno kvietimo rasite tinkamų pareiškėjų bei reikalavimų projektams aprašymus.

 

eSSIF-Lab Infrastructure Oriented open call

Terminas: 2021 m. birželio 30 d. (arba kol bus pateikta 50 tinkamų paraiškų)

Projekto trukmė: 9 mėnesiai

Maksimali kiekvienai trečiai šaliai skiriama suma: 155 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/

Tinkami pareiškėjai: inovatoriai (t.y. juridiniai asmenys arba fizinių asmenų grupės, tokios kaip žinomos akademinės tyrimų grupės, hi-tech startuoliai, MVĮ ir kt.).

Remiamos veiklos:

  • Konceptų pasiūlymai SSI technologijų srityje (Self Sovereign Identity; technologijos, leidžiančios asmenims kontroliuoti savo elektroninę tapatybę ir saugoti privatumą).

Pasiūlymai turi apimti 3-5 technologinį parengtumo lygį.

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: info@essif-lab.eu

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Daiva Bičkauskė Tel.: +370 672 24219, El. paštas: d.bickauske@lic.lt
Aurelija Gvildytė Tel.: +370 671 81314, El. paštas: a.gvildyte@lic.lt