Kviečiame teikti paraiškas ir pasinaudoti skiriamu finansavimu. Prie kiekvieno kvietimo rasite tinkamų pareiškėjų bei reikalavimų projektams aprašymus.

 

DIGI-B-CUBE Prototyping Vouchers

Terminas: 2021 m. vasario 3 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 1-3 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2.7 mln Eur

Maksimalus projektui skiriamas finansavimas: 60 000 Eur

Maksimalus įmonei skiriamas finansavimas vieno tipo vaučeriui: 20 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://platform.digibcube.eu/login

Tinkami pareiškėjai: MVĮ iš sveikatos priežiūros, medicinos, biotechnologijų, biofarmos, IT ir susijusių (robotikos, automatizavimo, elektronikos, nanotechnologijų ir kt.) sektorių.

Projekto tikslas – skaitmeninių inovacijų ir žlugdančių technologijų integravimas į medicinos diagnostikos vertės grandinę.

Remiamos veiklos – prototipo ar sprendimo koncepcijos sukūrimas medicinos diagnostikos skaitmenizavimo iššūkiams.

*Remiami mažiausiai dviejų MVĮ ir daugiausiai trijų organizacijų (bent iš dviejų skirtingų sektorių) konsorciumai.

Kontaktas pasiteiravimui: info@digibcube.eu

 

DIGI-B-CUBE Innovation Vouchers

Terminas: 2021 m. vasario 3 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 2-6 mėnesiai

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2.7 mln Eur

Maksimalus projektui skiriamas finansavimas: 150 000 Eur

Maksimalus įmonei skiriamas finansavimas vieno tipo vaučeriui: 50 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://platform.digibcube.eu/login

Tinkami pareiškėjai: MVĮ iš sveikatos priežiūros, medicinos, biotechnologijų, biofarmos, IT ir susijusių (robotikos, automatizavimo, elektronikos, nanotechnologijų ir kt.) sektorių.

Projekto tikslas – naujo produkto/paslaugos sukūrimas, remiantis esamais pagrįstais konceptais, kurie atlieptų skaitmenizacijos iššūkius medicinos diagnostikos vertės grandinėje.

*Remiami mažiausiai dviejų MVĮ bent iš dviejų skirtingų sektorių konsorciumai.

Kontaktas pasiteiravimui: info@digibcube.eu

 

DIGI-B-CUBE Co-working Disruption Lab Vouchers

Tęstinis kvietimas iki 2021 m. vasario 3 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Maksimalus skiriamas finansavimas: 10 000 Eur

Sėkmingai įgyvendinus sprendimą po inovacijų kupono pritaikymo, skiriama parama toliau vykdyti veiklas DIGI-B-CUBE klasterių tinklo (arba) inkubatoriaus / greitintuvo / bendro darbo erdvės laboratorijose, kitų atitinkamų MVĮ laboratorijose, techninėse ir inovacinėse patalpose.

Daugiau informacijos

 

eSSIF-Lab Infrastructure Oriented open call

Terminas: 2021 m. birželio 30 d. (arba kol bus pateikta 50 tinkamų paraiškų)

Projekto trukmė: 9 mėnesiai

Maksimali kiekvienai trečiai šaliai skiriama suma: 155 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/

Tinkami pareiškėjai: inovatoriai (t.y. juridiniai asmenys arba fizinių asmenų grupės, tokios kaip žinomos akademinės tyrimų grupės, hi-tech startuoliai, MVĮ ir kt.).

Remiamos veiklos:

  • Konceptų pasiūlymai SSI technologijų srityje (Self Sovereign Identity; technologijos, leidžiančios asmenims kontroliuoti savo elektroninę tapatybę ir saugoti privatumą).

Pasiūlymai turi apimti 3-5 technologinį parengtumo lygį.

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: info@essif-lab.eu

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Daiva Bičkauskė Tel.: +370 672 24219, El. paštas: d.bickauske@lic.lt
Aurelija Gvildytė Tel.: +370 671 81314, El. paštas: a.gvildyte@lic.lt