Tarptautiniai kvietimai

Kviečiame teikti paraiškas ir pasinaudoti skiriamu finansavimu. Pateikiame tris kvietimus, kurie skirti, fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms, vietinėms valdžios institucijoms (arba jų grupėms) ir MVĮ veikiančios sumanios tekstilės srityje (ne trumpiau nei 12 mėn. nuo įsteigimo datos), turinčios ne mažesnę apyvartą nei dvigubai didesnė už prašomą finansavimo sumą. Prie kiekvieno kvietimo rasite tinkamų pareiškėjų bei reikalavimų projektams aprašymus.

 

AMable COVID-19

Terminas: 2020 spalio 1 d. 17 val. (Centrinis Europos laikas)

Projekto trukmė: 6-12 savaičių

Maksimalus finansavimas skiriamas kiekvienai trečiai šaliai: 60 000 Eur iš viso, 10 000 Eur vienam pasiūlymui

Paraiškų pateikimas: https://www.amable.eu/

Projekto tikslas – paremti veiklas, kurios padeda susidoroti su COVID-19 pandemijos padariniais.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

* tyrimų ir technologijų vystymo organizacijos, tiek konsorciumo nariai yra netinkami pareiškėjai.

Finansuojamos veiklos:

 1. Personalo ir veiklų išlaidos, naudojamos prototipo sukūrimui, įskaitant visus procesus, reikiamus prototipo korekcijai ar perkūrimui.

Daugiau informacijos

Kontaktai pasiteiravimui:

covid-19@amable.eu

 

European City Facility – First Call for Proposals: Support local authorities in developing investment concepts for sustainable energy

Terminas: 2020 spalio 2 d. 17 val. (Briuselio laikas)

Projekto trukmė: 6-12 mėnesių

Pirmo kvietimo finansavimas: 1 800 000 Eur

Maksimali suma vienam projektui: 60 000 Eur

Paraiškų pateikimas: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

Projekto tikslas – sukurti tvirtą tvarios energijos investicinių projektų bazę Europos savivaldybėse / vietos valdžios institucijose (arba jų grupėse).

Tinkami pareiškėjai: savivaldybės, vietinės valdžios institucijos (arba jų grupės).

Paraiškų vertinimo kriterijai:

 1. Investicijų dydis
 2. Energijos taupymas
 3. Valdymo struktūra
 4. Suinteresuotų šalių įsitraukimas
 5. Atitikimas EUCF tikslams.

Tinkamos veiklos:

 • Galimybių studijos
 • Inžinerinės analizės
 • Teisinės analizės
 • Socialinės studijos
 • Rinkos studijos
 • Finansinės analizės
 • Ir kitos atitinkamos veiklos, kurios reikalingos investicijų koncepto sukūrimui.

Daugiau informacijos

 

SmartX – Second call

Terminas: 2020 spalio 2 d. 17 val. (Centrinės Europos laikas)

Projekto trukmė: 10-12 mėnesių

Kvietimui skiriamas finansavimas: 2 400 000 Eur per 3 metus

Projektui skiriamas finansavimas: 30 000 – 150 000 Eur (priklausomai nuo partnerių skaičiaus ir statuso)

Paraiškų pateikimas: https://www.smartx-europe.eu/application/

Tinkami pareiškėjai: MVĮ veikiančios sumanios tekstilės srityje (ne trumpiau nei 12 mėn. nuo įsteigimo datos), turinčios ne mažesnę apyvartą nei dvigubai didesnė už prašomą finansavimo sumą.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Projektas skirtas sumanios tekstilės plėtojimui, tokios kaip medžiagos, komponentai, produktai, ar paslaugos, naudojančios tekstilės pluoštus, siūlus ar medžiagas su (micro) elektroniniais komponentais, kaip laidžios vielos, mikrosistemos, jutikliai, pavaros, energijos išgavimo ar laikymo prietaisai, karštį, šviesą ar garsą skleidžiantys prietaisai. Visa kas vykdo išmanią funkciją ir suteikia vartotojui papildomą vertę.
 2. Technologinė projekto parengtis projekto teikimo metu yra 6-8 TPL.
 3. Projekto rezultate užpildoma svarbi sumanios tekstilės srities vertės grandinės spraga.
 4. Projekto metu vystomi tekstilės produktai ar paslaugos, kurie orientuoti į tokias rinkas, kaip apsauga ir sportas, sveikata ir gerovė, pramoninis pritaikymas gamyboje, transporte, logistikoje, energetikoje, žemės ūkyje, statybose ir pan.

Daugiau informacijos

Kontaktas pasiteiravimui: Judith Bosch – Judith.bosch@textile-platform.eu