SVĮ metinė veiklos apžvalga: žvilgsnis į Europos SVĮ tendencijas

2010 m. birželį Europos Komisija paskelbė naujausią Europos smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklos apžvalgą. Joje analizuojami naujausi duomenys apie SVĮ veiklos tendecijas bei SVĮ politikos plėtrą Europs Sąjungos ir nacionaliniu lygiu.

Šioje metinėje ataskaitoje pateikiami Europos SVĮ veiklos vertinimo rezultatai ir lyginamoji jų analizė su kitų ES šalių smulkiuoju, vidutiniu ir stambiuoju verslu. Kartu su ataskaita yra parengti žiniaraščiai apie SVĮ kiekvienoje ES valstybėje narėje, kuriuose pateikta detali informacija apie skirtingų sektorių SVĮ veiklą bei Europos Komisijos instrumentus kontroliuojant Smulkaus verslo akto įgyvendinimą kiekvienoje šalyje.

Žiniaraštis apie SVĮ Lietuvoje skelbiamas: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/final-vo/sba_fact_sheet_lt_lithuanian_100528.pdf

Visa metinė ataskaita ir žiniaraščiai skelbiami: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm