Švedija – mokesčių pakeitimai laikinai dirbantiems Švedijoje darbuotojams

Planuojama, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Švedijoje įsigalios nauja mokesčių tvarka, kuri daugiausiai palies darbuotojų nuomos pagrindu Švedijoje veikiančias Lietuvos įmones.

Įvedama „Ekonominio darbdavio“ koncepcija, pagal kurią darbdaviu gali būti pripažinta ne tik pvz. Lietuvos įmonė kuri moka algas, bet ir Švedijos įmonė, kuri gauna ekonominę naudą iš atsiųsto iš Lietuvos darbuotojo darbo. To pasekoje, komandiruojamas Lietuvos darbuotojas tampa apmokestinamu Švedijoje (tvarka bus taikoma darbuotojams, dirbantiems Švedijoje daugiau nei 15 dienų iš eilės arba daugiau nei 45 d. per metus).

Su Lietuvos įmonėmis Švedijoje dirbantys mokesčių ekspertai (įmonės Contus Accounting http://www.contus-accounting.se/lt/

ir Consulte https://consulte.nu/kontaktai/ ) informuoja, kad ši tvarka daugiausiai galioja darbuotojų nuoma užsiimančioms bendrovėms,

Lietuvos įmonės – eksportuotojos, kurios teikia savo paslaugas ir produktus, kontraktuose yra atsakingos už savo rezultatą, turi pvz. darbo vadovus, turi būti ir toliau traktuojamos kaip darbdaviai. Bet, reikia atkreipti dėmesį, kad galutinai tvarka yra dar nepatvirtinta, tai gali būti pasikeitimų.

Su Lietuvos įmonėmis Švedijoje dirbančių mokesčių ekspertų (įmonės Contus Accounting) sukurtas filmukas lietuvių kalba apie šiuos pakeitimus: https://youtu.be/WW3gOaIHmUw

Daugiau informacijos (anglų kalba):

KPMG: https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2020/11/se-news-sweden-introduces-the-economic-employer-concept-as-of-january-1-2021.html

Deloitte:

https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/tax/articles/shift-from-formal-to-economic-view-of-employer.html

EY: https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/sweden-prepares-to-tax-foreign-employees-with-a-swedish-economic-employer

Pakeitimo tekstas (švedų kalba): www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ekonomiskt-arbetsgivarbegrepp—forandrade_H801SkU5