Svarbiems infrastruktūros projektams visoje Europoje įgyvendinti ES skiria 170 mln. EUR

Europos Komisija paskelbė transporto infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo projektus, kuriems visoje Europos Sąjungoje skirs 170mln.eurų transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) lėšų.

Dotacijos skiriamos pagal gegužės 19d. paskelbtus 2010m. TEN-T metinius ir daugiamečius kvietimus teikti paraiškas. Jomis norima padėti valstybėms narėms kurti trūkstamas transporto jungtis, gerinti mažiausio pralaidumo ruožų pralaidumą ir didinti transporto saugą ir saugumą, išskirtinį dėmesį skiriant didesniam transporto tvarumui, skirtingų transporto rūšių derinimui, spartesniam ir lengvesniam projektų įgyvendinimui, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės rėmimui.

Informacijos šaltinis: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/22022011_infrastruktura_lt.htm