Startavo atviras kvietimas Ukrainos įmonėms įsilieti į ES rinką

Lietuvos inovacijų centras (LIC) kartu su partneriais įgyvendinamos tarptautinės iniciatyvos Business Bridge – Ukraine-Ready4EU pagrindu bus suteikiama finansinė ir konsultacinė parama iki 1 500 Ukrainos MVĮ, kad šios taptų aktyvesnėmis ES bendrosios rinkos žaidėjomis ir sėkmingai bendradarbiautų su ES verslo partneriais.

Finansavimui tinkamos veiklos rūšys:

  • Aktyvus dalyvavimas verslo susitikimuose bei įvairiuose ES renginiuose;
  • Išorinė parama, siekiant laikytis tvarios, skaitmeninės ir atsparios ES ekonomikos reikalavimų;
  • ES bendrojoje rinkoje reikalingų produktų tyrimai ir sertifikavimas;
  • Išorinė parama, siekiant laikytis muitinės ar kitų oficialių eksporto ir (arba) importo reikalavimų, taikomų ES bendrojoje rinkoje;
  • Išorinė pagalba patentavimo ir licencijavimo srityje ES bendrojoje rinkoje.

Vienai įmonei skiriamos finansinės dotacijos vertė – 2 500 €.

Šis kvietimas bus atviras visu iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. iki 2025–ųjų birželio 30 d. arba iki kol bus išdalintos visos dotacijos.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir paraiškos teikimo formą rasite čia: https://business.diia.gov.ua/en/businessbridge-ready4eu

Iškilus papildomiems klausimams, susisiekite su LIC projektų vadovu Marijumi Muraliu m.muralis@lic.lt