„Socialinis Architektas“: ateities planai socialinių inovacijų vystymo srityje, atnešiantys naudos visam Baltijos šalių regionui

VŠĮ „Socialinis Architektas“ yra itin aktyvi jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų užimtumo, švietimo, pagalbos šeimai, socialinės atskirties mažinimo, savanorystės ir kitų pilietiškumą skatinančių veiklų vystyme bei kitose svarbiausiose gerovės srityse. Viešoji įstaiga, įgyvendindama projektus, organizuoja bei veda mokymus, seminarus ir konferencijas, rengia socialinius tyrimus ir studijas, taip pat užsiima konsultavimu. „Socialinis Architektas“ efektyviai veikia socialinio dialogo bei NVO sektoriaus stiprinimo srityse Lietuvos ir Europos Sąjungos lygiu jau 11 metų, o dabar gali pasidžiaugti dar viena sėkmingai pasirašyta tarptautine paraiška bei naujais bendradarbiavimo planais, kurie padės diegti socialines inovacijas visame Baltijos regione!

Organizacijos vadovė Ramunė Mereckienė džiaugiasi, kad kreipimasis į Lietuvos inovacijų centrą, Enterprise Europe Network (EEN) atstovą Lietuvoje, atvėrė naujus kelius ir suteikė daug galimybių, kurios padės vystyti socialines inovacijas darbo rinkoje. „Socialinio architekto“ vadovė teigia:

„EEN dėka susitikome ir jau pateikėme bendrą tarptautinę paraišką Europos Komisijai su Vokietijos įmone „GmbH Holtmann“, taip pat išvykę į EEN organizuojamas parodas bei verslo įmonių išvykas sėkmingai susitarėme bendradarbiauti su Vokietijos asociacija „German Association for Employee Financial Participation“ – su pastarąja, VŠĮ nusprendė ateityje kartu dirbti MTEPI srityje, rengiant bendrus tyrimus ir mokslinio tipo projektus.

Europos Komisijai pateikta paraiška „Enhancing strategic partnership to share the best practice for strengthening capacities in respect of employee involvement“ – taip pat numato ambicingas veiklas bei tikslus, kurių link eis „Socialinis Architektas“ kartu su projekto partneriais. Projekto tikslas – tarpvalstybiniu lygmeniu plėtoti socialines inovacijas darbo rinkoje, gerinant darbuotojų padėtį įmonėse. Projekto metu bus parengta socialinė apklausa „Challenges and opportunities for setting up a European Works Council headquarters in Baltic States in view to socio-economic and legal environment”, pagrindinė „Holtmann“ gerosios patirties studija, ekspertų įžvalgos ir išvados. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos Lietuvos ir Latvijos vyriausybėms, kaip skatinti darbuotojų įsitraukimą, bus rengiamos tarptautinės ekspertų dirbtuvės (angl. workshops).

Projekto metu ruošiami informaciniai pagrindai turės būti taikomi ne tik šiam projektui, bet ir būsimiems darbams įmonėse nacionaliniu lygiu bei tarptautiniu lygiu, dirbant tinklo ekspertams. Visos „Socialinis Architektas“ ir partnerių įgyvendinamos veiklos nuties pamatą Europos Darbo Tarybos (angl. European Works Council) būstinės Baltijos šalių regione įsteigimui. Tad, šis sėkmingai pateiktas projektas, atneš ypatingai svarbių pokyčių darbuotojų socialinės gerovės bei jų atstovavimo srityse tiek Lietuvai, tiek kitoms Baltijos jūros regiono šalims!