„SME feedback“ (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – priemonė, sukurta pagerinti verslo, vartotojų ir piliečių grįžtamąjį ryšį su Europos Komisija, siekiant surinkti informaciją bei panaudoti ją ES politikos kūrimo procese.

„SME feedback“ pagrindinis tikslas — surinkti pastabas apie vidaus rinkoje įmonių patiriamas problemas, kurios susijusios su ES įstatymais arba jų nebuvimu.
Europos Komisijai pateikiama informacija apie tai, kokį poveikį Lietuvos ir visos Europos Sąjungos verslui daro Europos Komisijos nustatyti reikalavimai ir kokios yra kliūtys verslui, veikiančiam ES vidaus rinkoje. Tai sudaro sąlygas įvertinti, kaip veikia ES norminiai teisės aktai ir įgyvendinti jų pakeitimus.

Nuo 2008 m. Enterprise Europe Network partneriai įgavo oficialaus tarpininko statusą užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo bei EK.

Siekiame sužinoti  Lietuvos verslo atstovų nuomonių apie kliūtis, trukdžius ar sunkumus, kurie atsiranda dėl ES veikiančių įstatymų, EK vykdomos politikos ar iniciatyvų.  

Pateiktą įmonių nuomonę naudoja tik Europos Komisijos institucijos:
  • Analizuojant ir vertinant verslo aplinkos situaciją.
  • Kontroliuojant kaip įstatymai yra taikomi ES valstybėse-narėse.
  • Identifikuojant poreikį taikyti esamą įstatymą, parengti naują įstatymo projektą ar priimti kitą priemonę.

Kviečiame Jus pareikšti savo nuomonę dėl teisinio reglamentavimo, kliūčių ES vidaus rinkoje užpildant anketą. Šis būdas naudojamas tam, kad respondentams būtų paprasčiau dalyvauti ES politikos kūrime, o politikos formuotojams – analizuoti rezultatus. Pateikdami Jūsų nuomonę EK įmonės pavadinimo neskelbiame.
Šiais metais prioritetinės sritys, kuriose Europos Komisija ypatingai laukia pastabų ir pasiūlymų, yra:

  • Vidaus rinka.
  • Tarptautinis verslas ir internacionalizacija.
  • Inovacijos.
  • Energetika ir aplinkos apsauga.
Kviečiame konsultuotis bei siųsti užpildytas anketas Enterprise Europe Network partneriams Lietuvoje: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmams.