Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė rodo pažangą įgyvendinant ES tikslus

Europos Komisijos leidžiama Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė rodo ES ir valstybių narių veiklos rezultatus po pirmų jos egzistavimo metų, įgyvendinant Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (DAE) numatytus tikslus.
Bendras progresas yra vertinamas gerai: įgyvendinta 11 veiklų (dvi anksčiau, nei buvo numatyta), šešios veiklos, kurias buvo numatyta įgyvendinti praėjusiais metais, vėluoja, o kitos 84 – vykdomos. DAE apima 101 specifikaciją (78 skirtos Komisijai, iš kurių 31 buvo teisės aktų pasiūlymai, ir 23 – valstybėms narėms), kurių tikslas yra skatinti skaitmeninių technologijų naudojimą ir investicijas į šią sritį. Jos skirstomos į septynias grupes, kurios atspindi pagrindines Europos skaitmeninės ekonomikos sritis:
  • Gyvybinga bendra skaitmeninė rinka;
  • Suderinamumas ir standartai;
  • Pasitikėjimas ir apsauga;
  • Greita ir ypač greita prieiga prie interneto;
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
  • Kompiuterinio raštingumo lygio kėlimas;
  • Įgūdžiai ir įsitraukimas;
  • Informacinių komunikacinių technologijų (IKT ) teikiama nauda visuomenei, elektroninei valdžiai (e. valdžiai).
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas