Siūloma sparčiau mažinti išduodamų taršos leidimų skaičių

©AP Images/European Union-EPTrečiadienį Europos Parlamentas (EP) pasiūlė reformuoti ES taršos leidimų taisykles atsižvelgiant į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, taip pat sumažinti taršos leidimų pasiūlą ir taip užkirsti kelią jų kainos mažėjimui.

2005 m. pradėta taikyti ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema įpareigoja daugiau nei 11 tūkst. jėgainių ir stambesnių gamyklų įsigyti leidimą kiekvienai į atmosferą išmesto anglies dioksido tonai. Kiekvienais metais įmonėms suteikiamas tam tikras nemokamų taršos leidimų kiekis, o jei jų nepakanka – jos gali papildomus leidimus įsigyti aukcione. Ir nemokamų, ir aukcionuose parduodamų leidimų skaičius kasmet mažinamas, siekiant paskatinti įmones mažinti anglies dvideginio išlakas.

Pastaruoju metu leidimų kainos labai mažos dėl pasiūlos perviršio, todėl bendrovės turi mažai paskatų persiorientuoti į mažiau teršiančias technologijas. Ketinama ES prekybą taršos leidimais reformuoti siekiant, kad iki 2030 m. bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėtų bent 40 proc. palyginti su 1990 m. lygiu, tačiau kartu nebūtų skatinama perkelti taršius verslus ir investicijas už ES ribų.

Europos Komisija pasiūlė nuo 2021 m. kasmet mažinti nemokamai paskirstomų taršos leidimų skaičių 2,2 proc. Europarlamentarai siūlo po 2024 m. šį skaičių padidinti iki 2,4 proc., taip pat padvigubinti nuo 2019 m. numatytą rinkos stabilumo rezervą, kuriame bus kaupiama dalis rinkoje atsiradusio taršos leidimų perviršio. Nors numatyta į rezervą nukreipti 12 proc. perviršio, EP siūlo padidinti šią dalį iki 24 proc., o iki 2021 m. panaikinti 800 mln. rezerve sukauptų taršos leidimų.

Numatoma sukurti du fondus, kurie būtų finansuojami pardavus dalį taršos leidimų. Modernizacijos fondas leistų remti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir kai kurių ES valstybių energetikos pertvarką, o Inovacijų fondas – atsinaujinančios energetikos projektus. Europarlamentarai siūlo papildomai įsteigti Teisingo perėjimo fondą, skirtą regionams, kuriuose didelė darbuotojų dalis dirba nuo anglies dioksido priklausančiuose sektoriuose ir kurių BVP gerokai atsilieka nuo ES vidurkio.

EP taip pat siekia numatyti 10 proc. mažiau taršos leidimų aviacijos sektoriui, o šio sektoriaus leidimų aukcione gautas pajamas skirti klimato kaitos problemoms ES ir pasaulyje spręsti. Savo ruožtu europarlamentarai siūlo apskaityti ES jūreivystėje išmetamą anglies dioksido kiekį.

EP pataisoms pritarė 379 EP nariai, nepritarė 263, o susilaikė 57. Jos suteikė mandatą Parlamento atstovams derėtis su ES Taryba dėl galutinio teisės akto projekto.