Sistema „Rapex“ užtveria kelią pavojingoms vartojimo prekėms

2011 m. ataskaitoje pažymima, kas tobulinama ES skubaus įspėjimo tinkle RAPEX, kuris apsaugo Europos vartotojus nuo pavojingų produktų.
2011 m. ES buvo uždrausta, išimta iš apyvartos arba sugrąžinta daugiau kaip 1800 produktų. „Rapex“ veiklos 2011 m. ataskaitos duomenimis, tai 20 % mažiau negu ankstesniais metais.
Galbūt iš dalies taip yra todėl, kad dėl ekonomikos krizės mažinant biudžetą nacionalinės reguliavimo institucijos turi ribotas galimybes atlikti patikras.
Tačiau jos sutelkė dėmesį į didžiausią pavojų vartotojų saugai keliančius produktus. Greičiau aptikti ir pašalinti pavojingus produktus joms taip pat padėjo patobulintos „Rapex“ gairės.
Iš nesaugių produktų, nustatytų per sistemą „Rapex“, 27 % sudarė rūbai, tekstilės gaminiai ir mados prekės, 21 % – žaislai, 11 % – transporto priemonės, 8 % – elektros prietaisai ir 7 % – kosmetikos gaminiai.
Patikros vietoje – veiksmingos
Nacionalinės reguliavimo institucijos atliko daugiau kai kurių prekių patikrų vietoje ir nustatytų saugos pažeidimų skaičius verčia rimtai susirūpinti.
Atlikus patikras paaiškėjo, kad 35 % iki 3 metų vaikams skirtų žaislų neatitiko ES saugos standartų. Taip pat paaiškėjo, kad 65 % soliariumų skleidžia daugiau UV spindulių negu ES nustatyta riba, o tai labai pavojinga vartotojų sveikatai.
Šiuo metu 19 ES šalių atliekamos naujos patikros vietoje: vaikų priežiūros prekių, fejerverkų, žoliapjovių ir baterijų kroviklių.
Sauga rūpinamasi iš karto
Praėjusiais metais 62 % dažniau naudotasi atskiru internetiniu įmonėms skirtu įspėjimo tinklu – per šią sistemą bendrovės pateikė 133 pranešimus apie nesaugius produktus.
Kiti patobulinimai
Sistemos „Rapex“ darbui taip pat padėjo praėjusiais metais įsigaliojusios griežtesnės saugos taisyklės žaislams. Dabar prieš tiekdami naujus žaislus į rinką gamintojai turi atlikti jų saugos vertinimą.
Dabartinė veikla
ES ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Kinija siekdama, kad iš pastarosios šalies būtų siunčiama mažiau nesaugių produktų (2011 m. pranešimai apie produktus iš Kinijos sudarė 54 %, o 2010 m. – 58 %).
Be to, šiais metais Komisija planuoja siūlyti priemones ES produktų saugos teisės aktams labiau įtvirtinti ir naujiems pavojams įveikti.
Sistemoje „Rapex“ dalyvauja visos ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Naudojantis šia sistema įspėjama apie daugumą vartojimo prekių, išskyrus maisto produktus, pašarus, vaistus ir medicininius prietaisus – apie juos pranešama naudojantis kita panašia į „Rapex“ sistema.
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas