Siekiama lengvinti laisvą prekių judėjimą ES

Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas, siekdama sumažinti atvejų, kai nacionalinėmis taisyklėmis sukuriama nepagrįstų kliūčių laisvam prekių judėjimui tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių narių. Suinteresuoti asmenys kviečiami klausimyną dėl abipusio pripažinimo principo veikimo ir esamo reglamentavimo peržiūros pildyti iki šių metų rugsėjo 30 dienos.

Abipusio pripažinimo principas leidžia vienoje valstybėje narėje teisėtai gaminamus ir parduodamus gaminius parduoti kitoje valstybėje narėje tuomet, kai nėra ES reglamentavimo, nereikalaujant jų pritaikyti pagal kitos valstybės nacionalines technines taisykles. Nors abipusio pripažinimo principas turėtų palengvinti laisvą prekių judėjimą ES, daugelis įmonių ir nacionalinių institucijų vis dar nepakankamai žino apie abipusį pripažinimą ir retai jį taiko.

Pasitelkdama viešas konsultacijas Europos Komisija siekia sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomonę apie abipusio pripažinimo principą ir galimus jo trūkumus, Abipusio pripažinimo reglamento taikymą ir galimybes. Atsižvelgdama į išsakytas pastabas, Europos Komisija sieks tobulinti esamą reguliavimą.

Europos Komisijos viešosios konsultacijos vykdomos pagal parengtą klausimyną, kuris suskirstytas pagal tikslinę auditoriją: valdžios institucijoms; verslui; piliečiams, mokslo darbuotojams ir vartotojų organizacijoms. Respondentai turėtų pasirinkti sau tinkančią dalį ir atsakyti į pateiktus klausimus atsižvelgdami į savo interesus ir patirtį.

Klausimynas pildomas Europos Komisijos puslapyje adresu http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831&lang=lt.