Seminarų–diskusijų „Prekių ženklų ir dizaino teisinė apsauga“ pranešimai

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Valstybiniu patentų biuru (VPB), 2014 m. vasario 18 d. Alytuje ir 2014 m. kovo 19 d. Vilniuje organizavo nemokamus seminarus–diskusijas tema: „Prekių ženklų ir dizaino teisinė apsauga“.

Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjas Arūnas Želvys seminare Vilniuje apžvelgė Europos Sąjungos politiką prekių ženklų ir dizaino srityje, ES teisės aktų pokyčius ir jų įtaką nacionalinėms sistemoms, būsimus pokyčius, kurie turės teigiamos įtakos verslui dėl vieningos patentų sistemos atsiradimo ir atsakė į dalyvių iš anksto pateiktus klausimus. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Daiva Kušleikaitė supažindino su naujausiais  LR pramoninės nuosavybės teisės aktų pakeitimais, prekių ženklų teisinės apsaugos būdais Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje, aptarė jų skirtumus ir tinkamiausius įmonei pasirinkimo variantus, pristatė paraiškų priėmimo ir vertinimo procesą. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Ekspertizių poskyrio vedėja Jūratė Kaminskienė apžvelgė prekių ženklų registracijos absoliučius ir santykinius reikalavimus, dizaino apsaugos teisės aktus, pristatė paraiškų pateikimo ir vertinimo procesus, etapus, įkainius ir terminus bei paaiškino kaip reikia naudotis VPB, Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) prekių ženklų ar dizaino duomenų bazėmis, atliekant prekių ženklų ar dizaino paieškas.

Seminaruose dalyvavo 50 įmonių atstovų iš 40 įmonių, kurie pateikė įvairius klausimus dėl prekių ženklų ir dizaino apsaugos bei registracijos ir konsultavosi individualiai.

Pranešimai:

Prekių ženklų apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Daiva Kušleikaitė

Prekių ženklų registracija
Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Ekspertizių poskyrio vedėja Jūratė Kaminskienė