Saugumo pramonė: Komisija siūlo veiksmų planą įgalinti tolesnį augimą

Saugumo užtikrinimas yra pagrindinis kiekvienos visuomenės rūpestis. Paskutinės stichinės nelaimės, teroristiniai išpuoliai parodė, kad reikia būti geriau pasiruošus krizinėse situacijose. Todėl Europos Komisija pasiūlė veiksmų planą siekiant apskatinti Europos saugumo pramonę.

Veiksmų planas turėtų padėti šiai pramonės šakai – vienai iš sektorių, turinčių didžiausią augimo ir užimtumo Europos Sąjungoje potencialą – išlikti Europoje ir toliau gaminti aukštos kokybės apsaugos gaminius.

Be to, Komisija siūlo sukurti tikrą vidaus rinką saugumo pramonei:

–       suderinti saugumo technologijų standartus ir sertifikavimo procedūras;

–       geriau išnaudoti sinergiją tarp (civilinio) saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų;

–       naujos finansavimo schemos, pavyzdžiui, iki-prekybiniai viešieji pirkimai, išbandyti ir patvirtinti ES projektų saugumo mokslinių tyrimų rezultatus;

–       įvesti naujų tiriamų saugumo technologijų visuomeninio poveikio patikrinimus.

Vidaus rinka, siekiant padidinti ES saugumo pramonę

ES saugumo rinka vidutiniškai vertinama nuo 26 mlrd. iki 36,5 mlrd. eurų su apytiksliai 180 000 darbuotojų. Iš esmės ji gali būti suskirstyta į šiuos sektorius: aviacijos saugumo, jūrų saugumo, sienų apsauga, ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos, kovos su terorizmu žvalgybos (įskaitant kibernetinio saugumo ir komunikacijos), fizinė apsauga, krizių valdymo ir saugos drabužių.

Europos bendrovės vis dar yra tarp pasaulio lyderių daugelyje saugumo sektoriaus rinkos segmentų. Svarbu išlaikyti palankias vidaus rinkos sąlygas ir plėsti savo technologinį pranašumą, kaip ir stiprinti ES saugumo pramonės pozicijas naujose tarptautinėse rinkose. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), remiant jų pastangas įžengti į tarptautines rinkas trečiosiose šalyse.

Komisija siūlo šias priemones, padedančias sukurti tikrą vidaus saugumo pramonės rinka:

  • prioritetas bus siekti įveikti ES saugumo rinkos susiskaldymą, suvienodinti standartus ir sertifikavimo procedūras saugumo technologijoms. Europos standartizacijos organizacijos bus paprašyta nustatyti konkrečius ir išsamius standartizacijos veiksmų planus naujos kartos technologijoms. Šiame kontekste, norint pasiekti abipusio sertifikavimo sistemų pripažinimo, Komisija ketina išleisti du teisės aktų pasiūlymus, siekiant sukurti ES mastu suderintą sertifikavimo sistemą oro uosto patikros (aptikimo) įrangai bei signalizacijos sistemoms.
  • Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas geriau išnaudoti sinergiją tarp (civilinio) saugumo ir gynybos sričių mokslinių tyrimų. Komisija, bendradarbiaudama su Europos gynybos agentūra, ketina paskelbti standartizavimo įpareigojimus Europos standartizacijos organizacijoms dėl „hibridinių standartų“.
  • Siekdama sumažinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, ypač Europos ir tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose, Komisija naudos naujoviškas finansavimo schemas, numatytas programoje „Horizontas 2020“, pavyzdžiui, iki-prekybiniai viešieji pirkimai, pagal kuriuos bus siekiama išbandyti ir patvirtinti ES saugumo mokslinių tyrimų projektų rezultatus. Šis požiūris turėtų suvienyti pramonę, valdžios institucijas ir galutinius vartotojus nuo pat mokslinių tyrimų projektų pradžios. Sienų apsauga ir aviacijos saugumas yra daugiausiai vilčių teikiančios sritys.
  • Komisija skatins valstybes nares įgyvendinti panašias iniciatyvas nacionaliniu lygiu, laikantis atitinkamų ES viešųjų pirkimų įstatymų.
  • Komisija pradės taikyti naujų saugumo technologijų poveikio visuomenei patikrinimus tyrimų metu. Be to, Komisija įgalios Europos standartizacijos organizacijas parengti privatumo klausimų integravimo standartą, nuo projektavimo iki gamybos proceso etapų.
  • Pagrindinis tyrimas analizuos teisines ir ekonomines pasekmes dėl trečiosios šalies atsakomybės ribojimo.

Komisijos įsteigta speciali ekspertų grupė susitiks ne rečiau kaip kartą per metus stebėti siūlomų politinių priemonių įgyvendinimo ir suburs visus susijusius dalyvius saugumo srityje.

Prielaida

Per pastaruosius dešimt metų pasaulinė saugumo rinka išaugo beveik dešimt kartų – nuo 10 mlrd. eurų rinkos dydžio iki apytiksliai 100 mlrd. eurų 2011 metais, kurios metinė apyvarta ES siekia apie 30 mlrd. eurų. Tačiau, kaip rodo naujausi rinkos pokyčiai, Europos įmonių pasaulio rinkos dalys gali pastebimai sumažėti per ateinančius metus, jei nebus imtasi veiksmų, siekiant sustiprinti jų konkurencingumą. JAV dėl suderintos teisinės sistemos ir tvirtos vidaus rinkos, saugos kompanijos išlieka rinkos ir naujųjų technologijų lyderėmis. Tuo tarpu ES vidaus rinka yra labai susiskaldžiusi.

Informacijos šaltinis: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm