Rūmai dar kartą išreiškia paramą Enterprise Europe Network

Europos Komisija paskelbė ilgai laukto 2014-2020 metų ES biudžeto siūlymą (daugiametės finansinės paramos), kuriame ir toliau skirta ES parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir konkurencingumui skatinti (per Konkurencingumo ir SVV programą). Vienas iš svarbiausių šios naujos programos elementų yra Enterprise Europe Network (EEN) veiklos pratęsimas. Šis tinklas vieno langelio principu teikia patarimus, paramą ir paslaugas SVV įmonėms, kurios ieško galimybių pasinaudoti bendrosios ES ir kitų rinkų teikiamais privalumais.

Rūmai yra stipriai susiję su Enterprise Europe Network veikla – šiuo metu 35 % visų tinklo narių yra įsikūrė rūmuose – o tinklo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne tik šių, bet dar ir daugelio kitų rūmų nariai.
„EUROCHAMBRES dėjo daug pastangų, kad paremtų Enterprise Europe Network ilgose diskusijose svarstant Komisijos biudžetą šių metų Birželį. Mes tęsime šį darbą ir toliau, kai biudžeto svarstymas prasidės instituciniame lygmenyje.“ pakomentavo Europos rūmus vienijantys EUROCHAMBRES Prezidentas Alessandro Barberis.
Nors EUROCHAMBRES stipriai remia EEN, tačiau taip pat pripažįsta, kad dar yra vietos ir tobulėjimui, atsižvelgdami į tai, kad tinklas įkurtas tik 2008 metais. Enterprise Europe Network turi adaptuotis, evoliucionuoti ir duoti atsaką atsižvelgdami į tai, kaip keičiasi reikalavimai ir galimybės SVV. Dėl to Rūmai reikalauja aiškių reformų, kurios patobulintų EEN teikiamą naudą, efektyvumą ir matomumą.
EEN valdyme EUROCHAMBRES turi tvirtą nuomonę, kad organizacijos, kuriose yra įsikūrę EEN tinklo nariai turi turėti svarbesnį balsą priimant tinklo strategiją ir svarstant prioritetus. Tai leistų padidinti ES veiksmų įtaką smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai taip pat užtikrintų nuoseklesnį regioninės ir nacionalinės paramos panaudojimą, nes būtų remiamasi aiškesniu verslo bendruomenės poreikių supratimu.
Tarptautinės veiklos skatinime EUROCHAMBRES rekomenduoja padidinti sinergiją tarp EEN ir paralelių ES programų, nacionalinio ir privataus sektorių, trečiųjų šalių verslo paramos schemų. Tai leistų užtikrinti nuoseklesnių ir efektyvesnių paslaugų, skirtų ES SVV įmonių plėtros galimybėms visame pasaulyje, teikimui.
EUROCHAMBRES tikisi pasidalinti savo nuomone apie SVV įmonių poreikius ir EEN rolę per metinę EEN konferenciją Varšuvoje (2011-09-26).
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklas)