Rudenį veiklą pradės Europos strateginių investicijų fondas

Europos Komisija atliko paskutinius darbus, kad būtų galima ženkliai padidinti investicijas į realiąją ekonomiką. Šiandien sutartomis priemonėmis bus užtikrinta, kad rudens pradžioje, kaip nustatyta ambicingoje Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio Investicijų plano Europai darbotvarkėje, veiklą pradėtų Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra 315 mlrd. EUR vertės Investicijų plano kertinis akmuo.

2015 m. liepos 22 d. pasirašytas susitarimas dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) tarp Europos Komisijos ir Europos investicijų banko, kuriame patvirtinti šių dviejų institucijų darbo metodai. Taip pat patvirtinta, kuriems Europos investicijų banko išankstinį finansavimą turintiems projektams bus suteikta ESIF garantija bei priimtas sprendimas dėl rodiklių suvestinės, kurią nepriklausomas Investicijų komitetas naudos, priimdamas sprendimą, ar projekto pasiūlymas atitinka kriterijus, kad jam būtų suteikta ESIF garantija. Bendru sutarimu su EIB paskirti keturi ESIF valdančiosios tarybos nariai. Priimtos paskutinės priemonės, kad veiklą galėtų pradėti Europos investavimo konsultacijų centras. Taip pat šiandien priimtas sprendimas dėl Europos investicinių projektų portalo, kuriame išorės finansavimo ieškantiems ES įsisteigusiems projektų organizatoriams suteikiama galimybė pristatyti savo projektus potencialiems investuotojams. Europos Komisija taip pat paskelbė komunikatą dėl nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų vaidmens.

Rugsėjo 17 d. planuojamas Investicijų plano Europai ir Europos strateginių investicijų fondo pristatymas Lietuvoje. Juos pristatys Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Katainenas ir Europos investicijų banko vadovai. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizuos Europos strateginių investicijų fondo veikimo pristatymą potencialiems pareiškėjams.

Daugiau informacijos

Plačiau apie Investicijų planą Europai

Klausimai ir atsakymai