Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją

Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją

Žiedinės ekonomikos potencialas Lietuvoje, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją

Renginio laikas

2016 rugsėjo 27
13:00 - 18:00

Renginio vieta

Fizinių ir technologijos mokslų centras
Saulėtekio al. 3, Vilnius

Loading Map....

Partnerystės renginys

PROGRAMA

13.00 13.15 Dalyvių registracija
13.15 13.30 Sveikinimo žodis

LR ūkio ministerijos viceministras Marius Skarupskas

13.30 14.00 Žiedi ekonomika: mados šauksmas ar ekonomikos poreikis?

Pranešėjas: Rūta Vainienė, ekonomis

14.00 14.20 Kaip atliekos gali virsti pelnu: UAB Ustukių malūnas atvejis

Pranešėjas: Kipras Uždavinys, UAB Ustukių manas pardavimų vadovas

14.20 14.30 LIFE programos finansavimas aplinkos ir išteklių efektyvumo pilotiniams bei demonstraciniams projektams

Pranešėjas: Aušra Šmitienė, Aplinkos projek valdymo agentūros projekto grupės vadovė

14.30 14.50 Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimo galimybės ES kontekste: H2020, Eurostar ir kt.

Pranešėjas: Daiva Keršienė, Mokslo, inovacijų ir technologi agentūros projektų koordinatorė

14.50 15.10 MTEPI finansavimo instrumentai, skatinantys žiedinės ekonomikos projektų įgyvendini Lietuvoje

Pranešėjas: Artūras Jakubavičius, VšĮ Lietuvos inovacijų centras projektų vadovas

15.10 15.40 Kavos pertraukėlė
15.40 18.00

Kontaktų užmezgimo renginys

Renginio tikslas – paskatinti partnerystę bei identifikuoti bendras mokslo-verslo, versloverslo, mokslo-verslovaldžios galimas vystyti iniciatyvas ir projektus žiedinės ekonomikos kontekste.

Dalomoji medžiaga:

Žiedinė ekonomika: mada ar ekonominis būtinumas?

MTEPI finansavimo instrumentai, skatinantys žiedinės ekonomikos projektų įgyvendinimą Lietuvoje

LIFE programos finansavimas aplinkos ir išteklių efektyvumo pilotiniams bei demonstraciniams projektams

Kaip atliekos gali virsti pelnu. Žiedinės ekonomikos pavyzdys Ustukių malūne

Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimo galimybės ES kontekste: H2020, Eurostars2 ir kt.