Mažu ir vidutinių įmonių žingsniai tarptautiškumo link – partnerystė ir Jungtinės technologijų iniciatyvos

Mažu ir vidutinių įmonių žingsniai tarptautiškumo link - partnerystė ir Jungtinės technologijų iniciatyvos

Renginio laikas

2017 vasario 07
09:45 - 13:00

Renginio vieta

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
A. Goštauto 12-219, Vilnius

Loading Map....

Vasario 7 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Lietuvos inovacijų centru (LIC) ir Europos įmonių tinklu (Enterprise Europe Network, EEN) organizuoja seminarą „Mažų ir vidutinių įmonių žingsniai tarptautiškumo link – partnerystė ir Jungtinės technologijų iniciatyvos“.

Seminaro tikslas – gilinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tyrėjų žinias apie tarptautines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę bei dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.

MVĮ kartu su partneriais dalyvavimas tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose ir jungtinėse technologijų iniciatyvose – žingsniai tarptautiškumo link.

  • Seminaro metu MITA atstovai supažindins renginio dalyvius su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirta finansavimo programa „Eurostars2“ bei pristatys dalyvavimo šioje programoje taisykles.
  • Renginio dalyviams LIC atstovas pateiks naujausią informaciją apie alternatyvius verslo partnerių paieškos būdus, tokius kaip Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network, EEN), kuris vienija beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 64 šalių ir yra viena efektyviausių priemonių partnerių paieškai.
  • Seminare bus pristatytos sveikatos technologijų srities tyrėjų galimybės dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ viešosios ir privačiosios partnerystės (angl. Public Private Partnership, PPP) naujausiame kvietime „Naujoviškų vaistų iniciatyva“ (angl. Innovative Medicines Initiative arba IMI 2). Jungtinė technologijų iniciatyva IMI 2 vienija Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association, EFPIA) bendroves, universitetus, viešas laboratorijas, MVĮ ir pacientų grupes. Viliantis greičiau pereiti nuo tyrimų prie inovacijų, skatinamas partnerių dalyvavimas tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose bei siekiama užtikrinti Europos farmacijos pramonės konkurencingumą.
  • Seminaro metu inovatyvios MVĮ galės sužinoti apie „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės (angl. SME Instrument) pagrindinius reikalavimus paraiškų rengėjams. Pagal priemonę siūlomos vienkartinės išmokos galimybių studijoms (1 etapas), subsidijos inovacijų projektų 2 etapui (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) bei konsultavimo paslaugos per EEN komercializavimui ir produkto diegimui į rinką (3 etapas, ES šioje fazėje neskiria tiesioginės paramos).

Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

Renginys nemokamas, bet išankstinė registracija būtina iki vasario 6 d.

Registruotis į seminarą

 

Renginio programa

09:45 – 10:00 REGISTRACIJA
10:00 – 10:40 „Eurostars 2“ – tarptautinį konkurencingumą ir inovacijas skatinanti programa Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA
10:40 – 11:20 „Horizontas 2020“ viešosios ir privačiosios partnerystės IMI2 kvietimas sveikatos sektoriaus atstovams dr. Edita Bagdonaitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA
11:20 – 11:40 Kavos pertrauka
11:40 – 12:00 Alternatyvūs verslo partnerių paieškos būdai (EEN tinklas) Arūnas Beržinskas, Projektų konsultantas, LIC
12:00 – 12:30 Kuo verslui patraukli programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonė? dr. Edita Bagdonaitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA
12:30 – 13:00 DISKUSIJA

Kontaktai pasiteirauti

  • Dr. Edita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA, Tel. +370 5 2644700, El. p. edita.bagdonaite@mita.lt