Projektų pareiškėjams atsirado galimybė gauti avansą

Projekto pareiškėjai, įvertinę savo finansines galimybes bei bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, pasirašydami projekto Finansavimo ir administravimo sutartį gali numatyti avansinį mokėjimą ir nustatyti jo dydį, kuris negali viršyti 30 proc. projektui skirtos projekto finansavimo sumos. Pasirašant Rangos sutartis siūlome projekto vykdytojams taip pat numatyti avanso galimybę.
Atkreipiame dėmesį, kad biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė, nėra taikomas reikalavimas pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos. Kiti viešieji juridiniai asmenys, kurių prašoma avanso suma didesnė kaip 50 000 litų, ir privatūs juridiniai subjektai privalo kartu su avanso mokėjimo prašymu pateikti finansų įstaigos arba draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos vardu.
Jei finansavimo ir administravimo sutartyje nėra numatytas avansas, o Rangos sutartyje – toks apmokėjimo būdas
pagal išankstines sąskaitas yra – išlaidos turi būti deklaruojamos teikiant išankstinę sąskaitą (pridedant rangovų, prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktus finansų įstaigos ar draudimo įmonės sutarties įvykdymo garantijos ar draudimo laidavimo dokumentus projekto vykdytojo vardu).
Banko ar kitos finansinės įstaigos sutarties įvykdymo garantija ar draudimo laidavimo raštas turi galioti iki galutinio paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo, įvertinant 30 kalendorinių dienų mokėjimo prašymo tikrinimui.
Daugiau informacijos: www.lvpa.lt 
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklas)