Priemonė „NextGenerationEU“: Europos Komisija pasirengusi surinkti iki 800 mlrd. EUR ekonomikos atsigavimui finansuoti

Šiandien Europos Komisija (EK) ėmėsi veiksmų siekdama užtikrinti, kad skolinimasis pagal laikiną ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“ būtų finansuojamas ES valstybėms narėms ir jų piliečiams palankiausiomis sąlygomis. Priemonė „NextGenerationEU“, kuri yra ES atsako į koronaviruso pandemiją pagrindas, bus finansuojama skolinantis kapitalo rinkose. Kad iki 2026 m. surinktų maždaug iki 800 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis (vidutiniškai apie 150 mlrd. EUR per metus), Europos Komisija taikys diversifikuotą finansavimo strategiją. Šis metodas, kuris atitiks geriausią valstybės skolos vertybinių popierių emitentų patirtį, leis EK sklandžiai ir veiksmingai surinkti reikiamą kiekį lėšų. Tai taip pat pritrauks investuotojus į Europą ir sustiprins tarptautinį euro vaidmenį. Visos pasiskolintos lėšos bus grąžintos iki 2058 m.

Už biudžetą ir administravimą atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Priemone „NextGenerationEU“ iš esmės keičiama padėtis Europos kapitalo rinkose. Šiandien atskleidžiame varomąją priemonės „NextGenerationEU“ jėgą. Finansavimo strategija padės skolintis pagal priemonę „NextGenerationEU“, todėl turėsime visas reikiamas socialinio ir ekonominio atsigavimo, taip pat aplinkos atžvilgiu tvaraus, skaitmeninio ir atsparaus ekonomikos augimo skatinimo priemones. Idėja aiški – kai tik Komisijai bus suteikta teisė skolintis, būsime pasirengę imtis veiksmų!“

Pagal diversifikuotą finansavimo strategiją įvairių finansavimo priemonių ir finansavimo būdų taikymas derinamas su atviru ir skaidriu informacijos pateikimu rinkos dalyviams.

Europos Komisijos diversifikuoto finansavimo strategija apimtų:

  • metinį sprendimą dėl skolinimosi apimties ir kas 6 mėnesius teikiamą informaciją apie pagrindinius finansavimo plano parametrus, kad investuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams būtų užtikrinta skaidri ir nuspėjama padėtis;
  • struktūrizuotus ir skaidrius santykius su bankais, remiančiais emisijos programą (per Pirminių maklerių tinklą);
  • įvairias finansavimo priemones (vidutines ir ilgalaikes obligacijas, iš kurių kai kurios bus išleistos kaip „NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos, ir ES vekselius), siekiant išlaikyti lanksčias patekimo į rinką sąlygas ir valdyti likvidumo poreikius bei terminų struktūrą;
  • aukcionų ir sindikuotų sandorių derinį, siekiant užtikrinti ekonomiškai efektyvią galimybę palankiomis sąlygomis gauti būtiną finansavimą.

Skolinimosi operacijos bus įtrauktos į patikimą valdymo sistemą, kuri užtikrins darnų ir nuoseklų vykdymą. Europos Komisija dirbdama toliau koordinuos veiklą su kitais emitentais, įskaitant ES valstybes nares ir viršvalstybinius subjektus.

Diversifikuota finansavimo strategija padės Europos Komisijai pasiekti du pagrindinius tikslus: patenkinti didelius priemonės „NextGenerationEU“ finansavimo poreikius ir atsižvelgiant į visų valstybių narių ir jų piliečių interesus užtikrinti norimas mažas sąnaudas ir mažą vykdymo riziką:

  • taikydama įvairius terminus ir priemones bei užtikrindama, kad finansavimo operacijos būtų nuspėjamesnės, EK užtikrins didesnį rinkos įtraukties pajėgumą. Dėl galimybės parduoti skolą aukcione finansavimo operacijos taps dar veiksmingesnės. Tai padės patenkinti didelius finansavimo poreikius;
  • suteikdama galimybę lanksčiai nuspręsti, kada vykdyti finansavimo operacijas ir kokius finansavimo būdus ar priemones taikyti, Europos Komisija, atsižvelgdama į visų valstybių narių interesus, užtikrins norimas mažas sąnaudas ir mažą vykdymo riziką.

Remdamasi šiandien pristatytomis priemonėmis, Europos Komisija imsis įvairių veiksmų diversifikuotai finansavimo strategijai įgyvendinti. Pavyzdžiui, atsižvelgdama į panašių emitentų praktiką, EK sukurs Pirminių maklerių tinklą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos veiksmingai vykdyti aukcionus ir sindikuotus sandorius, palaikomas likvidumas antrinėse rinkose ir užtikrinta, kad mūsų skolos priemonės būtų platinamos kuo didesniam investuotojų ratui. Netrukus bus paskelbta paraiškos forma ir bendrosios dalyvavimo sąlygos. Taip pat siekdama užtikrinti skaidrų bendravimą su rinkomis, EK priims pirmąjį metinį sprendimą dėl skolinimosi ir pateiks su pirmuoju finansavimo planu susijusią informaciją iki šią vasarą numatytos skolinimosi pagal priemonę „NextGenerationEU“ pradžios (laikas priklausys nuo to, kada visos valstybės narės patvirtins sprendimą dėl nuosavų išteklių, kuriuo remdamasi Europos Komisija galės skolintis lėšų priemonei „NextGenerationEU“). Kai tik įsigalios sprendimas dėl nuosavų išteklių, bus galima pradėti skolinimosi operacijas. Finansavimo planai bus tuomet atnaujinami kas pusmetį.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

ES skolinimosi priemonių interneto svetainė

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija