Pramoninių parkų teritorijose steigiamos laisvosios ekonominės zonos

2011 09 14 Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Ūkio ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma Panevėžio, Akmenės, Šiaulių ir Marijampolės pramoninių parkų teritorijose steigti laisvąsias ekonomines zonas (LEZ). Šiam įstatymo projektui dar turės pritarti Seimas.
Pasak ūkio ministro Rimanto Žyliaus, Ūkio ministerija ieško įvairių būdų, kaip pritraukti investicijų ir teikti patrauklius pasiūlymus investuotojams. „Centrinės ir Rytų Europos regiono šalys taiko įvairias „plyno lauko“ investicijų skatinimo priemones. Be to, yra plečiamos (pvz., Lenkijoje) ir laisvosios ekonominės zonos, todėl turime didinti palankias sąlygas verslo plėtrai mūsų šalyje, kad būtume konkurencingi regione“, – sakė ūkio ministras.
Pramoniniuose parkuose steigti laisvąsias ekonomines zonas siūloma, siekiant efektyviai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pramoniniuose parkuose įrengtą infrastruktūrą, padidinti pramoninių parkų valdymo efektyvumą bei parkų teritorijų patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams pritraukti. Pritraukus investuotojų, būtų sukurta naujų darbo vietų, mažėtų skirtumų tarp regionų, būtų sudarytos palankios sąlygos technologijų vystymuisi.
Naujose LEZ veikiančios įmonės galės pasinaudoti joms taikomomis mokestinėmis lengvatomis, t. y. LEZ įmonė, kurios kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 milijono eurų sumą, 6 metus, pradedant tais metais, kuriais ši investicijų suma buvo pasiekta, nemokės pelno mokesčio, o kitus 10 metų jai bus taikomas 50 procentų sumažintas pelno mokesčio tarifas. Taip pat LEZ įmonės nemokės nekilnojamojo turto mokesčio.
LEZ bus steigiamos tose teritorijose, kuriose savivaldybių tarybos jau pritarė tokiai iniciatyvai. LEZ steigimui pritarė Panevėžio, Akmenės, Šiaulių ir Marijampolės savivaldybių tarybos.
Seimui priėmus įstatymo projektą naujos LEZ bus steigiamos nuo 2012 m. sausio 1 d. 49 metams.
LEZ pripažįstama valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Lietuvoje jau veikia Kauno ir Klaipėdos LEZ.

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas