Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2024 m.

Siekiant kurti prielaidas Lietuvos pramonės spartesniam skaitmenizavimui, Lietuvos inovacijų centras palaikant Lietuvos pramonininkų konfederacijai, inicijuoja pramonės įmonių apklausą, kurios pagrindu bus parengtas pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2024 m., kuri yra sudėtinė „Suminio pramonės skaitmeninimo indekso“* dalis.

Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas leidžia nustatyti pramonės skaitmeninimą skatinančius ir stabdančius veiksnius bei iššūkius ir lūkesčius, su kuriais susiduria įmonės, plėtodamos skaitmenizavimo veiklas. Tyrimo pagrindu formuluojamos rekomendacijos bei pasiūlymai, kaip ir kokiomis priemonėmis Lietuvos pramonės skaitmeninė transformacija turėtų būti skatinama ateityje viešosios intervencijos priemonėmis. Surinkta informacija ir suformuotos rekomendacijos yra naudojamos tiek LPK, tiek LIC vadovų pristatymuose, diskusijose su politikais.

Indekso rezultatai ir rekomendacijos yra pristatomi ministerijų vadovams, Seimo komitetuose, LIC ir LPK partneriams užsienyje.

Nuoroda į klausimyną: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczxF6754IMTi7bAmPGwZnHG6n3bMRPMb8ClMMOJS_wEUjtGg/viewform?usp=sf_link

Klausimyną prašytume užpildyti iki 2024.04.30

Dėkojame, kad prisidedate prie siekių skatinti skaitmeninę Lietuvos pramonės transformaciją.

*Ankstesnių metų „Suminio pramonės skaitmeninimo indeksai“:

„Suminis pramonės skaitmeninimo indeksas“ yra grįstas dviem skirtingomis dedamosiomis:

  • pirmoji – pramonės skaitmeninimo indeksas, atsiliekantis rodiklis (angl. lagging indicator), kuris parodo faktinę Lietuvos poziciją, lyginant su ES valstybėmis, skaitmeninės pramonės transformacijos kontekste;
  • antroji – pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas, pirmaujantis rodiklis (angl. leading indicator), kuris atspindi Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių lūkesčius verslo skaitmeninimo kontekste bei trumpojo laikotarpio plėtros tendencijas.

Suminis indeksas leidžia įvertinti Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo lygį ir numatyti trumpojo laikotarpio pokyčius.