Pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2023 m.

Siekiant kurti prielaidas Lietuvos pramonės spartesniam skaitmenizavimui, Lietuvos inovacijų centras palaikant Lietuvos pramonininkų konfederacijai, inicijuoja Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių apklausą, kurios pagrindu bus parengtas Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas 2023 m.

Tikimasi, kad Lietuvos apdirbamosios pramonės skaitmeninimo lūkesčių indeksas padės geriau pažinti pramonės skaitmeninimą skatinančius ir stabdančius veiksnius bei iššūkius ir lūkesčius, su kuriais susiduria įmonės, plėtodamos skaitmeninimo veiklas. Tyrimo pagrindu bus suformuluotos rekomendacijos bei pasiūlymai, kaip ir kokiomis priemonėmis Lietuvos pramonės skaitmeninė transformacija turėtų būti skatinama ateityje viešosios intervencijos priemonėmis. Indekso rezultatai ir rekomendacijos yra pristatomi ministerijų vadovams, Seimo komitetuose, LIC partneriams užsienyje.

Nuoroda į klausimyną: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccp8ozUW6DG2_g0TS-YUqynmPdq2kbGfFdD6NP_vsIuY9LvQ/viewform?usp=sf_link


Klausimyną prašytume užpildyti iki 2023.09.10. 


2022 m.  indeksas: https://www.lic.lt/wp-content/uploads/2022/09/skaitmeninimo-indeksas.pdf

Dėkojame, kad prisidedate prie siekių skatinti skaitmeninę Lietuvos pramonės transformaciją.

Lietuvos inovacijų centro informacija