,,Pažangiosios specializacijos” programa skirta regioninių inovacijų strategijoms skatinti

Europos Komisija pradėjo naują programą ,,Pažangiosios specializacijos“, kuri skirta padėti regionams nustatyti jų stipriąsias ir silpnąsias puses bei mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijai kurti.
Pažangios specializacijos strategijomis galima užtikrinti veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą ir skatinti privačias investicijas. Vietoj to, kad įvairioms sritims ir verslo sektoriui būtų paskirstyta po nedaug investicijų, šios strategijos gali padėti regionams sutelkti lėšas keletui prioritetų. Taip pat jos turi būti glaudžiai susijusios su kitomis politikos sritimis, ir, jas taikant, būtina suprasti regiono privalumus atsižvelgiant į kitus regionus ir galimą regionų ir valstybių bendradarbiavimo naudą.
Visas pranešimas:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/s3platform.html