Patikimas energijos tiekimas ES ir už jos ribų

Geriau koordinuojant vyriausybių veiksmus, derybose su tarptautiniais energijos tiekėjais Europos Sąjungos (ES) pozicijos bus tvirtesnės.
ES vis labiau priklauso nuo importuojamos energijos, todėl reikia aiškios energetinių interesų gynimo strategijos. Konkurencija dėl užsienio šalių tiekiamos naftos, dujų ir anglies bei tiekimo sutrikimai lemia dideles ir nepastovias degalų kainas degalinėse ir būsto šildymo tarifus.
Komisijos pasiūlymu būtų nustatyta, kaip ES šalys galėtų bendromis pastangomis derėtis su tiekėjais ir rengti tarptautinius susitarimus. Toks planas padėtų visoms šalims užtikrinti tiekimą konkurencingomis kainomis.
Bendra pozicija taip pat padėtų skatinti tvirtą energetikos partnerystę su svarbiausiomis kaimynėmis. ES ir daugumai kitų šalių bendroms problemoms (pvz., klimato kaitos) spręsti reikia tarptautinio bendradarbiavimo.
Šis pasiūlymas yra ES plano „Energetika 2020“ dalis. Šiuo planu skatinama mažinti energijos naudojimą, ją naudoti efektyviau, užsitikrinti patikimą tiekimą, išvengti energijos trūkumo ir remti ekonomikos augimą.
Tarp patikimo tiekimo užtikrinimo priemonių numatoma:
  • propaguoti skaidrumą – ES šalys keistųsi informacija apie savo sudarytus tarptautinius energijos tiekimo susitarimus;
  • padėti koordinuoti pozicijas šalių partnerių atžvilgiu ir apibrėžti bendrą poziciją, kurios reikia laikytis tarptautinėse organizacijose;
  • plėtoti visapusišką partnerystę energetikos srityje su svarbiausiomis šalimis partnerėmis.
Darbas su šalimis partnerėmis
Dėl didesnio rinkos skaidrumo ir tvaresnės energetikos politikos bus daugiau investuojama, o rinkos taps mažiau jautrios tiekimo sutrikimams. Tai turėtų padėti išvengti tokių pertrūkių, kokie 2009 m. ištiko Rytų Europos šalis.
Tarp ES prioritetų – susitarimas su Azerbaidžanu ir Turkmėnija dėl Kaspijos dujotiekio ir nauja atsinaujinančios energijos projektų partnerystė su Viduržemio jūros pietinės pakrantės valstybėmis.
Taip pat daugiau dėmesio būtų skiriama siekiant, kad besivystančios šalys galėtų lengviau gauti energijos iš tvarių šaltinių.
Tolesni veiksmai
Strategija bus įgyvendinta per kelerius ateinančius metus, o ES šalys naująją informacijos apie energijos tiekimo susitarimus mainų sistemą turėtų pradėti naudoti 2012 m.
Daugiau apie tarptautinę ES energetikos politiką
Susijusios nuorodos
Patikimo energijos tiekimo planas (http://ec.europa.eu/news/energy/101112_lt.htm)

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas