Verslo pasiūlymų sklaida: kodėl verta pildyti anketą?

 • Jūsų užpildyta anketa-verslo pasiūlymas patalpinamas Enterprise  Europe Network duomenų bazėje, kuria naudojasi  visi beveik 600 tinklo partnerių daugiau kaip 60 šalių.
 • Jūsų anketa išlieka duomenų bazėje iki 24 mėn. nuo jos paskelbimo dienos.
 • Jūsų anketa gali pasiekti visas Enterprise Europe Network priklausančias arba tik Jūsų pasirinktas šalis.
 • Gavę Jūsų įmonės anketą, tinklo partneriai išplatina ją savais informaciniais kanalais – išsiunčia įmonėms, publikuoja ir pan.

Ką derėtų apmąstyti prieš pildant anketą?

Įmonė, ieškanti partnerių užsienyje, turėtų tiksliai žinoti, ko siekia tarptautiniu bendradarbiavimu bei koks turėtų būti užsienio partnerio vaidmuo bei indėlis. Prieš pradedant pildyti anketą, vertėtų pagalvoti apie šiuos aspektus:

 • Kurie ilgalaikiai įmonės tikslai turėtų būti įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo metu?
 • Kokie yra įmonės siekiai internacionalizacijos srityje?
 • Ko tikimasi iš partnerio siekiant įgyvendinti internacionalizacijos bei ilgalaikius įmonės tikslus?
 • Kokia tarptautinio bendradarbiavimo forma įmonė gali greičiausiai pasiekti tuos tikslus?
 • Kokios yra įmonės stipriosios ir silpnosios savybės, aktualios jos internacionalizacijos tikslų įgyvendinimui (SWOT analizė)?
 • Kokiose srityse užsienio partneris turėtų būti stiprus, kad galėtų „atsverti/kompensuoti“ Jūsų įmonės silpnąsias puses?
 • Kokių sugebėjimų ar kokią patirtį turėtų turėti Jūsų ieškomas užsienio partneris?
 • Kaip stipriai įmonės stipriosios savybės gali sudominti užsienio įmonę bendradarbiauti?
 • Kokie yra esminiai reikalavimai užsienio partneriui (koks turi būti įmonės dydis, sektorius, teisinis statusas, organizacijos struktūra, kultūra ir pan.)?
 • Koks požiūris į tokio pobūdžio bendradarbiavimą pačioje įmonėje? Ar įmonė ir jos vadovas pasiruošę bendradarbiauti tarptautiniu mastu?
 • Ko tikimasi iš partnerio siekiant, kad partnerystė būtų sėkminga? Ką turėtų daryti pati įmonė, kad taptų geru partneriu?

Verslo partnerių paieškos / bendradarbiavimo anketa (anglų k.)

Anketos pildymo instrukcija

NACE kodai (ekonominės veiklos kodai)

Enterprise Europe Network konsultantai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose teikia konsultacijas kaip pildyti verslo partnerių paieškos anketą.