Paskelbti didžiausios Europos mokslinių tyrimų programos kvietimai: Lietuvai atsiveria didelės galimybės

Liepos 20 d. Europos Komisija paskelbė didžiausios 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos kvietimus teikti paraiškas daugiau kaip 20 įvairių sričių, keturiose specifinėse programose. Šiems kvietimams skiriama rekordinė finansinė parama – net 7 mlrd. eurų, iš kurių 1 mlrd. planuojama skirti mažoms ir vidutinės Europos įmonėms. Lietuvai atsiveria galimybės dalyvauti šiuose tarptautiniuose konkursuose ir laimėti ES paramą mokslinių tyrimų ir demonstraciniams projektams.

Svarbiausios kvietimų sritys apima sveikatos, maisto ir žemės ūkio, informacinių technologijų, nanomokslų, saugumo, kosmoso, energetikos, aplinkos, transporto, socioekonominius ir humanitarinius mokslus. Iš viso paskelbta daugiau kaip 40 kvietimų.

Paraiškas Europos Komisijai elektroniniu būdu gali teikti tarptautinis konsorciumas – ne mažiau kaip 3 institucijos partnerės iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų šalių. Projektuose gali dalyvauti įvairios organizacijos iš Lietuvos, taip pat mažos ir vidutinės įmonės, atskirose veiklose (pvz. mobilumo) – ir individualūs tyrėjai.

Finansinė parama skiriama moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai, demonstracinėms veikloms, bendradarbiavimo veikloms, infrastruktūrai ir kt.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovus aktyviai dalyvauti 7-ojoje bendrojoje programoje. MITA nuolat teikia nemokamas konsultacijas dalyvavimo, finansavimo, partnerių paieškos, paraiškų rengimo, teisiniais ir kitais klausimais.  Finansuojamos tarptautinės tyrėjų kelionės į 7BP informacines dienas ir idėjų muges, taip pat į paraiškų rengimo susitikimus.

Nuo rugsėjo mėn. MITA planuoja rengti informacinių dienų ciklą pagal 7BP atitinkamas temines sritis. Renginių datos bus skelbiamos tinklalapyje: www.mita.lt.

Dėl konsultacijų jau dabar galima kreiptis į nacionalinius programos atstovus: jurgita.stonyte@mita.lt, tel. 8 5 2644714 arba arunas.berzinskas@mita.lt, 8 5 2644712.
Daugiau informacijos apie kvietimus rasite: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/7bp/kvietimai/.