Pasirašyta naujojo Enterprise Europe Network veiklos periodo Jungtinės veiklos sutartis

Kovo 24-25 dienomis vykusio Enterprise Europe Network Lithuania konsorciumo partnerių susitikime buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis tarp EEN Lithuania konsorciumo partnerių – VšĮ Lietuvos inovacijų centro bei Kauno, Klaipėdos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų – drauge įgyvendinti 3,5 metų trukmės Enterprise Europe Network projekto etapą. Sutartį pasirašė konsorciumo partnerių direktoriai.

Nuo 2022 m. sausio mėn. prasidėjo naujas Enterprise Europe Network veiklos periodas, kuris tęsis 3,5 metų. Naujo etapo pradžią pažymėjo vasario 22 d. organizuotas „EEN Launch event“ renginys, kurio metu pristatytos tinklo veiklos gairės, atsinaujęs partnerių tinklas, nauja bendradarbiavimo ir paslaugų įmonėms teikimo platforma.

Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Jokūbas Boratynski sveikinimo kalboje akcentavo Europos Sąjungos tinklų tarpusavio bendradarbiavimo svarbą, taip pat Enterprise Europe Network bendradarbiavimą su klasteriais, mokslinių tyrimų organizacijomis, Europos skaitmeninių inovacijų centrais ir kitomis organizacijomis, siekiant teikti įmonėms paslaugas, kurios padėtų atstatyti nutrūkusias tiekimo grandines ir užtikrintų įmonių augimą, tvarumą ir atsparumą bei pasirengti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos (EISMEA) direktorius Jean-David Malo kalbėjo apie Europos inovacijų tarybos priemones, skirtas įmonių inovatyvių projektų finansavimui, Enterprise Europe Network sektorinių ir tematinių grupių bendradarbiavimą teikiant paslaugas įmonėms, tinklo tvarumo ekspertų pagalbą įmonėms pereinant prie tvaresnių verslo modelių.

Naujam periodui sukurta ir nauja bendradarbiavimo platforma, kuri paskatins bendravimą, bendradarbiavimą, pagerins paslaugų teikimą. Drauge naujame periode bus tęsiama verslo, technologijų bei mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) tarptautinių bendradarbiavimo partnerių paieška, organizuojamos verslo misijos bei verslo kontaktų renginiai, taip pat atsiras ir naujų paslaugų tvarumo ir skaitmenizacijos srityse, kurias teiks Enterprise Europe Network ekspertai.

Norėdami sužinoti apie naujas galimybes ir paslaugas įmonėms maloniai prašome susisiekti https://eenlietuva.eu/kontaktai/

 

———————————

Enterprise Europe Network (EEN) yra didžiausias Europoje vieno langelio principu veikiantis verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 60 šalių. Lietuvoje Enterprise Europe Network nuo 2008 m. atstovauja keturios organizacijos: Lietuvos inovacijų centras bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Į tinklą susijungusios organizacijos teikia paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui pasitelkdami duomenų bazes bei daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias nemokamas paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas. Taip pat informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus.