Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną vyko virtuali konferencija „Gera darbuotojų sauga ir sveikata – iššūkiai ir nauda verslui“

Minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu, veikiančiu Valstybinėje darbo inspekcijoje, organizavo virtualią konferenciją „Gera darbuotojų sauga ir sveikata – iššūkiai ir nauda verslui“.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodžius tarė LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė ir UAB “DSP Plius” direktorė Irma Spudienė bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Omniteksas“ įkūrėjas ir valdybos narys Vydas Damalakas.

EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, Valstybinės darbo inspekcijos  Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nerita Šot konferencijos dalyvius supažindino su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) veikla ir jos naujausiais projektais, 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.

Konferencijoje pranešimus pristatė ir du Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) atstovai. Projektų vadovas Xabier Irastorza pristatė naujausios ESENER 3 apklausos apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą įmonėse ir naujai kylančią riziką, įskaitant psichosocialinę ir skaitmenizavimo, rezultatus bei palyginimą su Lietuvos rodikliais, o projektų vadovas Dietmar Elsler dalyvius supažindino su EU-OSHA projektais „DSS kaštai ir nauda – kiek kainuoja nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos valstybei“ bei „DSS mažose ir labai mažose įmonėse“.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 200 Lietuvos įmonių vadovų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė ir UAB “DSP Plius” direktorė Irma Spudienė sutiko pasidalinti renginio įspūdžiais: “Džiaugiuosi didžiuliu Lietuvos įmonių susidomėjimu šiuo renginiu, kartu didžiuojuosi atstovaudama jame kaip Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, verslo ir mokslo bendruomenės, vienijančios per 550 narių, tarybos narė. Smagu pasidžiaugti, kad Vilniaus ir Kauno rūmai jau daugiau nei 10 metų bendrauja su Valstybine darbo inspekcija, organizuoja darbuotojų saugos renginius, mokymus ir iniciatyvas, taip pat viešinimo ir informacines kampanijas.

Kartu norėčiau padėkoti Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai skirtos konferencijos „Gera darbuotojų sauga ir sveikata – iššūkiai ir nauda verslui“ organizatoriams. Tai Enterprise Europe Network tinklui, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktui, veikiančiam Valstybinėje darbo inspekcijoje.

Net ir man, kaip 18 metų dirbančiai darbuotojų saugos srityje, tokios konferencijos praplečia akiratį, dar daugiau sužinojau apie Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) veiklą, nors atrodo žinai, bet tai puiki galimybė pasigilinti labiau, pasiklausyti apie kitų šalių naudojamas priemones, taikomas inovacijas, naujoves, apdovanojimus, kas skatina nelaimingų atsitikimų mažinimą – visada naudinga. Išgirdau situaciją kokie pokyčiai Lietuvoje bei Europoje buvo 2020 metais, kur link eisime toliau, ką keisti. Džiaugiuosi Valstybinės darbo inspekcijos indėliu į pokyčius, sklaidą, kad reikia ne tik bausti, bet ir kalbėtis, keisti požiūrį.

Pandemijos metu supratau, kad įvyko daug pokyčių, o darbdaviai turi dar ir kitokių iššūkių, kaip nuotolinis darbas, stresas, panika, todėl prisitaikėme, keitėmės, nestovėjome vietoje, kartu su rūmais rūpinomės narių saugumu, kurio svarba tokių krizių metu ypač išryškėja. Surengėme ne vieną seminarą, konferenciją nuotoliniu būdu.

O saugių ir sveikų darbo vietų kampanijos, kaip šis renginys, yra puikus informuotumo didinimo veiklos pavyzdys. Jas įgyvendinant mūsų puoselėjamos idėjos pasiekia darbo vietas visoje Europoje. Didžiausio tokio pobūdžio kampanijų šūkis – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui“. Taigi kviečiu Lietuvos įmones prisijungti prie Europos sveikų darbo vietų kampanijos!”.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Omniteksas“  įkūrėjas ir valdybos narys Vydas Damalakas, tardamas sveikinimo žodį sakė: „Žinia, kad konferencijoje dalyvauja virš 200 dalyvių nuteikia puikiam darbui aptarti informaciją apie Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros naujus projektus, vykusių apklausų rezultatus, kylančias rizikas ir dar kartą pergalvoti, kiek kainuoja verslui ir valstybei nelaimingi atsitikimai darbe. Verta ir svarbi konferencijos tema, kurioje sprendimai nėra greiti, bet jų privalome ieškoti, kurdami saugesnę ir patrauklesnę darbo aplinką.

Labai džiugu, kad Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, būdami Enterprise Europe Network dalimi, yra  EU-OSHA ambasadoriumi ir pateisindami pasitikėjimą, aktyviai dalyvauja veikloje, skleisdami žinią apie darbuotojų saugos ir sveikatos svarbą ir valdymo aktualijas, kuriant saugesnę, patrauklesnę darbo aplinką. Rūmai ir Enterprise Europe Network nuolat dalinasi informacija apie agentūros  programas, iniciatyvas ir įrankius verslui. Kartu su EU-OSHA ryšių punktu Lietuvoje ir jo koordinatore Nerita Šot kiekvienais metais organizuoja po 4-6 bendrus renginius (konferencijas, seminarus, konsultacijas) apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą įmonėse. Tokie seminarai (ypač vykstantys mažesniuose regionuose, pvz. Jonavoje, Prienuose ir kt.), visada sulaukia didelio įmonių aktyvumo ir susidomėjimo, o konferencijos visada surenka šimtus darbų saugos specialistų ir entuziastų.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ne tik yra įsipareigoję, bet ir mato prasmę skleisti žinią apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą įmonėse. Ir nors Lietuvoje turime pavyzdžių, kuriais galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti, dar tikrai pasitaiko atvejų, kai darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas gerokai atsilieka nuo Vidurio Europos šalių, Šiaurės šalių – būtent nuo tų, į kurias orientuojamės, lygiuojamės, ir kurias norime pralenkti. Todėl šiandieninė konferencija turėtų būti dar vienu įvykiu, patvirtinančiu, kad tinkamai valdoma darbuotojų saugos ir sveikatos sistema įmonėje, ne tik padeda užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir nelaimėms, bet ir didina darbuotojų motyvaciją, lojalumą bei kartu gali tapti vienu iš kritinių veiksnių ieškant naujų rinkų ir vietų savo produkcijos realizavimui“.