Pagrindiniai EU-OSHA leidiniai lietuvių k. 2022 m. (IV ketv.)

 

Informacija, kuri buvo skirta Europos 2020 – 2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“:

 

2023 m. I ketv.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjama darbo virtualioje aplinkoje ateitis. Jame aptariama kontekstinių klausimų svarba, numatomas skaitmeninės transformacijos poveikis ir padariniai bei atveriamos galimybės darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS).

Dokumente išsamiai išdėstyti pagrindiniai DSS rizikos prevencijos ir valdymo bei politikos formavimo aspektai. Taip pat aptariamas poveikis tyrimams ir praktinei veiklai.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente apžvelgiama verslo ir pramonės įmonių pažanga atliekant rizikos vertinimą. Visų pirma jame nagrinėjami įvairūs klausimai, lemiantys dinaminio rizikos vertinimo pokyčius.

Dokumente ši tema nagrinėjama iš verslo ir procesų saugumo sričių perspektyvos. Jame pristatomas abiejų sričių patirtas poveikis ir įgyta svarbi patirtis vykdant dinaminį rizikos vertinimą DSS klausimams spręsti.

 

VDI informacija