Nuo 5 000 € iki 50 000 € vertės finansavimas įmonių tvarumo transformacijai

Atsižvelgiant į ES pastangas kurti žaliąją ekonomiką, daugelis organizacijų nemažai dėmesio skiria pastangoms mažinti anglies pėdsaką. Pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir efektyviai išteklius naudojančios žiedinės ekonomikos, reikalinga įgyvendinti naujus verslo modelius, taikyti pažangias pramonės technologijas ir inovacijas.

Siekdama skatinti pramonės įmonių tvarumo transformaciją, LIC įgyvendinama tarptautinė iniciatyva STAGE skelbia jau antrąjį atvirą kvietimą įmonėms, kurio pagrindu dalyvaujančios įmonės turės galimybę gauti finansinę paramą.

STAGE dotacijų nauda pramonės įmonėms

Atrinktiems pareiškėjams – pramonės MVĮ – STAGE skirs nuo 5 000 € iki 50 000 € vertės finansavimą ir praktinę konsultacinę paramą, kad šie galėtų parengti investicinių projektų planą, susijusį su  atliekų mažinimo ekonomika ar energijos efektyvumu. Dotacijas įmonės turėtų išleisti tik STAGE ekosistemai priklausančių ir platformoje užsiregistravusių tvarumo ir finansų ekspertų teikiamoms paslaugoms. Įmonė gali pakviesti savo tvarumo konsultantą užsiregistruoti į STAGE platformą. Finansinė pagalba teikiama investicijų projekto parengimui bei šioms papildomoms paslaugoms, jei jos yra susijusios su projektu:

  • technologijų auditą;
  • anglies pėdsako vertinimo duomenų rinkimą ir analizę;
  • deramo patikrinimo analizę;
  • prototipų kūrimą;
  • prototipų bandymą ir demonstravimą;
  • verslo procesų pritaikymą;
  • paramą naudojant bandymų įrangą;
  • kitas specializuotas konsultavimo ir instruktavimo paslaugas.

Norėdamos pateikti paraišką, įmonės pirmiausia turi užsiregistruoti STAGE platformoje ir atlikti pirmąjį žingsnį – pradinį įsivertinimą, kuriuo analizuojami organizacijos veiklos rezultatai įvairiais ESG aspektais, taip pat jos inovacijų lygis. Atlikus šį žingsnį, įmonės gali susisiekti su tvarumo konsultantu ir pereiti prie paraiškos teikimo etapo, kuris taip pat atliekamas STAGE platformoje, vadovaujantis pateiktomis instrukcijomis.

Galimybės tvarumo ir finansų konsultantams

Investicijų plano parengimas yra svarbus žingsnis siekiant pritraukti reikalingas investicijas, tačiau tam reikia nemažai žinių. Todėl įmonėms, siekiančioms tapti būsimomis Europos ekonomikos lyderėmis, reikalingos papildomos konsultacijos, kurias suteiks STAGE platformoje užsiregistravę tvarumo bei finansų ekspertai. Ekspertai, norintys dalyvauti šioje ekosistemoje, konsultuoti ir surasti savo klientus kviečiami registruotis šioje platformoje: https://stagepartners.eu/call-for-advisors

Kvietimas teikti paraiškas atviras iki 2024 m. vasario 7 d.

Daugiau informacijos: https://stagepartners.eu/financial-grants