Naujos Europos Sąjungos mokslinių tyrimų finansavimo taisyklės ir apskaitos tvarka

Nemažos dalies mokslininkų nuomone, taisyklės, kurių laikantis jų projektams skiriamos Europos Sąjungos lėšos, nenuoseklios ir nepagrįstai sudėtingos. Jie skundžiasi ir tuo, kad paraiškų dėl mokslinių tyrimų finansavimo teikimo terminai per trumpi ir kad įvairiuose projekto etapuose vėluojama išmokėti skirtus pinigus.

Pripažinusi, kad dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose tapo sudėtinga, ir siekdama, kad teikti paraiškas ir administruoti dotacijas būtų lengviau, Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles. Pagal jos planą būtų įdiegtos naujos kompiuterių sistemos, supaprastinta administravimo tvarka, užtikrinta, kad taisyklės būtų taikomos nuosekliai, o kvietimai teikti paraiškas skelbiami laiku. Ekspertų grupė stebėtų, ar priėmus naujas taisykles padėtis gerėja.

Kitu pasiūlymu siekiama dar didesnių permainų – siūloma keisti ne tik mokslinių tyrimų finansavimo, bet ir visų ES lėšų skyrimo tvarką. Jei pasiūlymas bus priimtas, projektų rengėjams nebereikės sudarinėti visų išlaidų sąrašų. Apskaitos metodai būtų suderinti su ES šalių finansuojamiems moksliniams tyrimams taikomais apskaitos metodais.

2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu moksliniams tyrimams Europos Sąjunga skyrė 50,5 mlrd. eurų. Į šią sumą neįtrauktos branduoliniams tyrimams skirtos lėšos. Šios srities tyrimams 2007-2011 m. skirta 2,7 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos apie mokslinius tyrimus ES, Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinės tarnybos vykdomą veiklą žr.:

http://cordis.europa.eu
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=lt