Naujoji ES vartotojų teisių direktyva

Naująja ES vartotojų teisių direktyva siekiama vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus pritaikyti prie šių dienų realijų – sukurti tinkamas teisines priemones verslui, taip pat svarbu apsaugoti  perkančiuosius internetu. Tačiau ES politikai šiuo metu neranda vieningos nuomonės dėl pastarojo teisės akto projekto  taikymo.
Taisyklės, reglamentuojančios internetinę prekybą, yra vienas iš nedaugelio ginčus derybose sukėlusių klausimų. Nepadarius didelių pakeitimų, Vartotojų teisių direktyva, tokia, kokia yra dabar, liudytų „prarastą progą“ nustatyti svarbiausias skaitmeninių pirkimų internetu taisykles.
Šiuo metu vartotojų teisėse yra didelė spraga, susijusi su skaitmeniniais produktais. Šiuo metu nėra aiškių taisyklių ir atitinkamų priemonių dėl žalos atlyginimo, jei to prireiktų.
Verslas pageidauja visiško vartotojų teisių suderinamumo ES, nes tai sukurtų vienodas sąlygas įmonėms, norinčioms prekiauti visoje Europoje. Tačiau toks suderinamumas įpareigotų valstybes nares sugriežtinti savo taisykles, kad jų teisės aktai atitiktų ES standartus. Šiuo metu galiojančios taisyklės yra fragmentiškos, užkertančios kelią piliečiams  ir įmonėms  pasinaudoti visais mūsų bendrosios rinkos pranašumais.
Daugiau informacijos žr.:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas