Naujieji Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) ambasadoriai

Saugesnės, sveikesnės ir našesnės Europos darbo vietos.
Dabar tai padaryti tapo dar paprasčiau.
Kartais darbdaviams ar darbuotojams trūksta tik informacijos, kad jie galėtų saugos ir sveikatos klausimus spręsti efektyviai. Europos Sąjungos 1996 m. įsteigta ir Ispanijos mieste Bilbao įsikūrusi EU-OSHA agentūra yra pagrindinis ES darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų informacinis centras. Agentūros darbuotojai visomis išgalėmis stengiasi būti pagrindiniais tokios informacijos tiekėjais ir pasirūpinti, kad informacija būtų aktuali kiekvienam, nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar veiklos sektoriaus.
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra turi nacionalinius ryšių punktus visose ES valstybėse narėse. Žinoma, ne išimtis ir Lietuva.
Šiais metais Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros nacionalinių ryšių punktams dar intensyviau vykdyti veiklą padeda naujai paskirtieji ambasadoriai.
Tokia idėja kilo EU-OSHA agentūros komunikacijos vadovui Bruno Thiebaud, kai jis, šiais metais atvykęs į Lietuvoje socialiniams partneriams surengtą Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto konferenciją ir išklausęs keleto pranešimų, suprato, jog laisvanoriška ir neatlygintina veikla iš tiesų duoda daug daugiau negu galima tikėtis. Tai buvo Europos verslo ir inovacijų tinklo, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto bei LR Valstybinės darbo inspekcijos vaisingo bendradarbiavimo rezultatas.
Lietuvoje Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros Ambasadoriaus funkcijas vykdo Europos verslo ir inovacijų tinklo darbuotojas. Ambasadoriams suteikti įgaliojimai: EU-OSHA informacijos koordinavimas ir sklaida mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); techninės, mokslinės bei ekonominės informacijos srauto tarp visų, kuriems aktualūs darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai skatinimas; rizikos prevencijos kultūros propagavimas; keitimasis gerąja patirtimi ir patarimais su įvairiausiomis auditorijomis; informacinių kampanijų ir seminarų rengimas; aktyvus dalyvavimas Europiniame lygmenyje keičiantis informacija su kitais išrinktaisiais ambasadoriais.
Toks ambasadoriaus pasirinkimas Lietuvoje nėra atsitiktinis. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros Lietuvos ryšių punktas nuo 2002 m. kasmet rengia Europos informacines kampanijas darbuotojų saugos ir sveikatos temomis. Europos verslo ir inovacijų tinklas aktyviai prisideda prie Europos informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“ sėkmingo įgyvendinimo Lietuvoje nuo kampanijos pradžios 2010 m.
Europos verslo ir inovacijų tinklas skatindamas saugią techninę priežiūrą bendradarbiaujant su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktu, veikiančiu Valstybinėje darbo inspekcijoje, ir š. m. rugsėjo–spalio mėn. kviečia į nemokamus seminarus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje.
Išsami informacija apie informacinės kampanijos „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“ seminarus ir registracijos forma pateikiamos Europos verslo ir inovacijų tinklalapyje rubrikoje renginiai.
Daugiau informacijos apie kampanijos partnerius ir jų veiklą, taip pat įvairių informacijos apie saugią techninę priežiūrą šaltinių paskelbta Saugių darbo vietų 2010–2011 m. kampanijos oficialioje interneto svetainėje http://osha.europa.eu/lt/campaigns/hw2010.
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros naujienas „OSHmail“ galite užsiprenumeruoti: http://osha.europa.eu/en/news/oshmail/
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) tinklalapis http://osha.europa.eu
2010–2011 m. Saugių darbo vietų kampanijos tinklalapis http://hw.osha.europa.eu
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (VDI) tinklalapis http://www.vdi.lt
Pagrindinis mūsų vaidmuo – padėti užtikrinti Europos Sąjungos darbuotojų saugą ir sveikatą.
Informaciją parengė:
Marijus Muralis ir Rita Baidokaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkai