Naujas kvietimas elektroninio verslo diegimui

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pateikė kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonės  „E-verslas LT“ kvietimą.
Pagal priemonę „E-verslas LT“ bus finansuojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijos, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų, atitinkantys priemonės „E-verslas LT“ sąlygas ir reikalavimus. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Lt.
Priemonės „E-verslas LT“ trečiajam kvietimui skirta 15,3 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų.
Paraiškas galima teikti iki 2011 m. spalio 10 d.
Paraiška turi būti atsiųsta paštu arba asmeniškai pristatyta į viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūrą adresu Savanorių pr. 28 , LT-03116 Vilnius.
Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 10 d. 24:00 val.
Daugiau informacijos: www.lvpa.lt
Enterprise Europe Network
Europos verslo ir inovacijų tinklas