Naujajame Europos Komisijos portale „Your Europe“ – atsakymai į jūsų klausimus: nuo kelionių iki darbo ES

Europos Komisija pristato portalą – „Your Europe“, kuriame Europos Sąjungos piliečiai ras informacijos apie keliones, darbą ir pensiją, transporto priemones, gyvenimą užsienyje, švietimą ir jaunimą, sveikatą, šeimą, klientus visoje Europos Sąjungoje. Įmonės ras informacijos apie įmonės reikalų tvarkymą, mokesčius, prekybą ES, žmogiškuosius išteklius, reikalavimus produktams, finansavimą ir lėšas, santykius su klientais. Portale piliečiai ir įmonės taip pat gali lengvai rasti galiojančias ES bei nacionalines taisykles ir informaciją, kur kreiptis dėl pagalbos.

Laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas yra pagrindinis Europos Sąjungos principas, tačiau daugybė Europos piliečių ir įmonių nežino savo teisių ES bendrojoje rinkoje, jau nekalbant apie tai, kaip jomis naudotis kitose ES šalyse. Be to, daugelis viešųjų paslaugų teikiamos naudojant spausdintus dokumentus, o tai reikalauja daug sąnaudų ir laiko. 2018 m. ES priėmė reglamentą, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, suteikiantys galimybę internetu gauti informaciją, atlikti administracines procedūras ir teikti pagalbines paslaugas, reikalingas piliečiams ir įmonėms vykdyti veiklą kitoje ES šalyje.

Šiuo metu Europos Komisija ir nacionalinės administravimo institucijos kuria platų svetainių ir teikiamų paslaugų tinklą. Visa informacija ir paslaugos bus pasiekiamos naudojantis viena bendra duomenų prieiga „Your Europe“ portale. Tikimasi, kad toks skaitmeninimas padės verslui ir piliečiams sutaupyti milijardus eurų per metus ir papildys kitus ES veiksmus siekiant padėti piliečiams ir verslui bendrojoje rinkoje, pvz., e. valdžios veiksmų planą, skaitmeninę strategiją ir MVĮ strategiją siekiant tvarios ir skaitmeninės Europos.

Iki 2023 m. „Your Europe“ suteiks galimybę:

  • Naudotis 21 suskaitmeninta procedūra visose ES valstybėse narėse: svarbiausios tarpvalstybiniams vartotojams skirtos administracinės procedūros bus prieinamos internete su aiškiomis instrukcijomis vartotojams visose ES valstybėse narėse.
  • Naudotis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis: kad ir kurioje ES valstybėje narėje gyventumėte, turėsite galimybę naudotis internetu atliekamomis procedūromis kaip ir vietos gyventojai.
  • Taikyti principą „tik vieną kartą“: asmenys dokumentus ar duomenis (pvz., transporto priemonės registracijos duomenis) turės pateikti tik vieną kartą ir jiems nereikės jų teikti iš naujo kitai ES institucijai. Tarpvalstybinis keitimasis informacija reiškia, kad dokumentais ir duomenimis gali būti keičiamasi tarp skirtingų ES šalių valdžios institucijų.